Cử Nhân Địa Chất

Đại Học Quốc Gia Hà Nội - VNU

144 đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Cử Nhân Địa Chất

Cùng với quá trình thành lập bản đồ Địa chất Việt Nam, đội ngũ các nhà Địa chất đầu tiên của Việt nam đã được đào tạo và trở thành những người đặt nền móng cho sự nghiệp giảng dạy ngành Địa chất tại Việt Nam. Thế hệ các nhà Địa chất Việt Nam tiếp theo được đào tạo tại Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa, sau đó họ trở về làm việc và cống hiến cho ngành Địa chất nước nhà, và là những người phát triển các cơ sở đào tạo Địa chất trong cả nước.
Mục tiêu chương trình đào tạo
- Được phát triển các kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng mềm, được trang bị các kiến thức Địa chất hiện đại, cập nhật và mang tính thực tiễn cao, đủ năng lực làm việc trong bối cảnh cạnh tranh, hội nhập quốc tế;
- Được tăng cường tiếng Anh từ năm thứ nhất để có thể học được các môn chuyên môn bằng tiếng Anh trong suốt khóa học, bảo đảm đủ tiếng Anh làm việc và nghiên cứu độc lập khi tốt nghiệp;
- Được học tập theo chương trình đào tạo tiên tiến, PPGD hiện đại, tham gia các đề tài NCKH thực hiện bởi các GV giỏi có trình từ TS trở lên;
- Được học tập và nghiên cứu trong điều kiện CSVC, trang thiết bị, hệ thống giáo trình, tài liệu tham khảo, các dịch vụ hỗ trợ… tiệm cận với tiêu chuẩn quốc tế.

Đối Tượng Tham Gia

Thí sinh Tốt nghiệp phổ thông trung học, và khối thi A và B

Thời Lượng

Từ 4 đến 6 năm (từ 8 đến 12 học kỳ)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Cử Nhân Địa Chất


- Lý luận Mác – Lê Nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Khoa học xã hội
- Nhân văn – Nghệ thuật
- Ngoại ngữ
- Toán – Tin học – Khoa học tự nhiên - Công nghệ - Môi trường
- Giáo dục thể chất
- Giáo dục quốc phòng
- Kiến thức cơ sở ngành
- Kiến thức cớ sở ngành chính
- Kiến thức chuyên sâu của ngành ( bắt buộc)
- Chuyên ngành Địa chất công trình & Địa chất thủy văn (bắt buộc)
- Chuyên ngành ĐCCT & ĐCTV (tự chọn)
- Chuyên ngành Điều tra khoáng sản nội & ngoại sinh (bắt buộc)
- Chuyên ngành Điều tra khoáng sản nội & ngoại sinh (tự chọn)
- Chuyên ngành Địa chất môi trường (bắt buộc)
- Chuyên ngành Địa chất môi trường (tự chọn)
- Chuyên ngành Địa chất dầu khí (bắt buộc)
- Chuyên ngành Địa chất dầu khí (tự chọn)
- Thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận (hoặc thi tốt nghiệp)

Đại Học Quốc Gia Hà Nội - VNU
144 đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Điện thoại: (844)37547669 - 37547013
Website: http://www.vnu.edu.vn - Email: vanphong@vnu.edu.vn
Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN - tên giao dịch bằng tiếng Anh: Vietnam National University, Hanoi; viết tắt là VNU) là cơ sở giáo dục đại học công lập bao gồm tổ hợp các trường đại học, viện nghiên cứu khoa học thành viên thuộc các lĩnh vực chuyên môn khác nhau, tổ chức theo hai cấp để đào tạo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ có cơ cấu đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, trong đó tập trung vào lĩnh vực khoa học, công nghệ cao và một số lĩnh vực kinh tế - xã hội mũi nhọn; có chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo, nghiên cứu khoa học tiên tiến; có đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu trình độ cao; có đội ngũ cán bộ quản lý chuyên nghiệp và đồng bộ; kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo với nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng, giữa các ngành khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn, giữa khoa học và công nghệ để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và bồi dưỡng nhân tài khoa học, công nghệ; định hướng phát triển thành đại học nghiên cứu ngang tầm với các đại học có uy tín trong khu vực và trên thế giới.
Đồng bộ tài khoản