Cử Nhân Điện Tử Viễn Thông

Đại Học Quốc Gia Hà Nội - VNU

144 đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Điện Tử Viễn Thông

Sự phát triển của ngành CNĐTVT hiện nay đã tạo nên những thay đổi to lớn trong xã hội. Không những các loại hình dịch vụ viễn thông trước đây được phát triển tốt hơn cho người sử dụng mà còn xuất hiện nhiều loại hình mới, đặc biệt là các loại hình mang tính liên quốc gia phục vụ cho quá trình hội nhập. Ngành CNĐTVT đã và đang đáp ứng những nhu cầu lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ của Việt Nam, đồng thời giữ vị trí chiến lược trong sự phát triển chung của đất nước.

Mục tiêu chương trình đào tạo nhằm giúp sinh viên:
- Được phát triển các kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng mềm, được trang bị các kiến thức ĐTVT hiện đại, cập nhật và mang tính thực tiễn cao, đủ năng lực làm việc trong bối cảnh cạnh tranh, hội nhập quốc tế;
- Được tăng cường tiếng Anh từ năm thứ nhất để có thể học được các môn chuyên môn bằng tiếng Anh trong suốt khóa học, bảo đảm đủ tiếng Anh làm việc và nghiên cứu độc lập khi tốt nghiệp;
- Được học tập theo chương trình đào tạo tiên tiến,PPGD hiện đại, tham gia các đề tài NCKH thực hiệnbởi các GV giỏi có trình từ TS trở lên;
- Được học tập và nghiên cứu trong điều kiện CSVC, trang thiết bị, hệ thống giáo trình, tài liệu tham khảo, các dịch vụ hỗ trợ… tiệm cận với tiêu chuẩn quốc tế.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của nhà trường

Thời Lượng

4 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Điện Tử Viễn Thông


- Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1
- Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2
- Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
- Tiếng Anh A1
- Tiếng Anh A2
- Tiếng Anh B1
- Tiếng Anh B2
- Tiếng Anh C1
- Tin học cơ sở 2
- Giáo dục thể chất 1
- Giáo dục thể chất 2
- Giáo dục quốc phòng - an ninh 1
- Giáo dục quốc phòng - an ninh 2
- Giáo dục quốc phòng - an ninh 3
- Kỹ năng mềm
- Cơ sở văn hóa Việt Nam
- Lôgic học đại cương
- Tâm lý học đại cương
- Xã hội học đại cương
- Đại số
- Giải tích 1
- Giải tích 2
- Vật lý Cơ – Nhiệt
- Vật lý Điện – Quang
- Thực hành Vật lý đại cương
- Vật lý hiện đại
- Chuyên nghiệp trong công nghệ
- Toán học cho Điện tử – Viễn thông
- Kỹ thuật điện
- Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
- Mô hình hóa và mô phỏng
- Kiến thức Điện tử cơ sở
- Linh kiện điện tử và Thí nghiệm
- Kỹ thuật điện tử
- Thiết kế điện tử số
- Tín hiệu và hệ thống
- Kỹ thuật điện từ
- Xử lý tín hiệu số
- Kiến thức thiết kế, thực tập và thực tế
- Thực tập thiết kế hệ thống
- Đề tài và kỹ thuật hệ thống
- Truyền thông
- Xử lý tín hiệu số
- Nhập môn hệ thống và mạch cao tần
- Mạng truyền thông máy tính 1
- Kiến trúc máy tính
- Hệ thống vi xử lý
- Hệ thống điều khiển số
- Truyền thông vô tuyến
- Truyền thông số và mã hóa
- Kỹ thuật cao tần
- Mạng truyền thông máy tính 2
- Mô hình hóa và mô phỏng mạng
- Truyền thông quang
- Thiết kế hệ thống máy tính nhúng
- Thiết kế hệ thống phần cứng nhúng
- Thiết kế và mô phỏng hệ thống điều khiển
- Hệ thống điều khiển nâng cao
- Hệ thống robot thông minh
- Thiết kế mạch tích hợp số
- Kinh tế vi mô
- Kinh tế vĩ mô
- Nguyên lý marketing
- Nguyên lý kế toán
- Khóa luận tốt nghiệp

Đại Học Quốc Gia Hà Nội - VNU
144 đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Điện thoại: (844)37547669 - 37547013
Website: http://www.vnu.edu.vn - Email: vanphong@vnu.edu.vn
Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN - tên giao dịch bằng tiếng Anh: Vietnam National University, Hanoi; viết tắt là VNU) là cơ sở giáo dục đại học công lập bao gồm tổ hợp các trường đại học, viện nghiên cứu khoa học thành viên thuộc các lĩnh vực chuyên môn khác nhau, tổ chức theo hai cấp để đào tạo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ có cơ cấu đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, trong đó tập trung vào lĩnh vực khoa học, công nghệ cao và một số lĩnh vực kinh tế - xã hội mũi nhọn; có chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo, nghiên cứu khoa học tiên tiến; có đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu trình độ cao; có đội ngũ cán bộ quản lý chuyên nghiệp và đồng bộ; kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo với nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng, giữa các ngành khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn, giữa khoa học và công nghệ để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và bồi dưỡng nhân tài khoa học, công nghệ; định hướng phát triển thành đại học nghiên cứu ngang tầm với các đại học có uy tín trong khu vực và trên thế giới.
Đồng bộ tài khoản