Cử Nhân Ngành Vật Lý

Đại Học Quốc Gia Hà Nội - VNU

144 đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Cử Nhân Ngành Vật Lý

Để trở thành một nước công nghiệp hiện đại, Việt Nam không còn con đường nào khác là phải đào tạo được một đội ngũ lao động chất lượng cao đủ sức tiếp thu vận dụng các thành tựu KH&CN tiên tiến của thế giới phục vụ cho sự phát triển bền vững và tăng trưởng nhanh của nền kinh tế. Trong hoàn cảnh đất nước còn khó khăn, không thể đầu tư dàn trải thì việc tập trung đào tạo một lực lượng cử nhân Vật lý chất lượng cao đạt trình độ quốc tế không những là một yêu cầu mà còn là một giải pháp cần thiết cho sự phát triển KH&CN. Các cử nhân Vật lý tốt nghiệp chương trình này sẽ là nguồn nhân lực quan trọng phục vụ trong các lĩnh vực KH&CN.

Mục tiêu chương trình đào tạo nhằm giúp cho sinh viên:
- Được phát triển các kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng mềm, được trang bị các kiến thức Vật lý hiện đại, cập nhật và mang tính thực tiễn cao, đủ năng lực làm việc trong bối cảnh cạnh tranh, hội nhập quốc tế;
- Được tăng cường tiếng Anh từ năm thứ nhất để có thể học được các môn chuyên môn bằng tiếng Anh trong suốt khóa học, bảo đảm đủ tiếng Anh làm việc và nghiên cứu độc lập khi tốt nghiệp;
- Được học tập theo chương trình đào tạo tiên tiến,PPGD hiện đại, tham gia các đề tài NCKH thực hiệnbởi các GV giỏi có trình từ TS trở lên;
- Được học tập và nghiên cứu trong điều kiện CSVC, trang thiết bị, hệ thống giáo trình, tài liệu tham khảo, các dịch vụ hỗ trợ… tiệm cận với tiêu chuẩn quốc tế.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định của nhà trường

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Cử Nhân Ngành Vật Lý


- Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1
- Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2
- Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
- Tiếng Anh A1
- Tiếng Anh A2
- Tiếng Anh B1
- Tiếng Anh B2
- Tiếng Anh C1
- Tin học cơ sở 2
- Giáo dục thể chất 1
- Giáo dục thể chất 2
- Giáo dục quốc phòng - an ninh 1
- Giáo dục quốc phòng - an ninh 2
- Giáo dục quốc phòng - an ninh 3
- Kỹ năng mềm
- Cơ sở văn hóa Việt Nam
- Lôgic học đại cương
- Tâm lý học đại cương
- Xã hội học đại cương
- Đại số
- Giải tích 1
- Giải tích 2
- Xác suất thống kê
- Cơ học
- Nhiệt động học và Vật lý phân tử
- Điện và Từ học
- Quang học và Vật lý hiện đại
- Mở đầu về thuyết tương đối và vật lý lượng tử
- Thực tập Vật lý đại cương 1
- Thực tập Vật lý đại cương 2
- Thực tập Vật lý đại cương 3
- Điện và điện tử
- Vật lý tính toán 1
- Các môn học bắt buộc
- Tiếng Anh chuyên ngành
- Cơ học lý thuyết
- Điện động lực học
- Cơ học lượng tử
- Cơ học thống kê
- Phương pháp Toán - Lý
- Các phương pháp thí nghiệm trong Vật lý hiện đại
- Thực tập Vật lý hiện đại
- Vật lý tính toán 2
- Các môn học tự chọn
- Khoa học Vật liệu đại cương
- Mở đầu về công nghệ nano
- Mở đầu Thiên văn học
- Vật lý chất rắn
- Từ học và Siêu dẫn
- Vật lý bán dẫn
- Vật lý nhiệt độ thấp
- Vật lý thông tin quang
- La-de
- Xung và điều biên số
- Điện tử ứng dụng trong đo đạc
- Vật lý ứng dụng
- Mở đầu thuyết tương đối rộng
- Lý thuyết nhóm cho Vật lý
- Mở đầu về lý thuyết trường lượng tử
- Mở đầu Vật lý hạt nhân và Vật lý năng lượng cao
- Vật lý trái đất
- Địa chấn học
- Hóa học đại cương
- Thực tập nghề nghiệp
- Lý thuyết thế áp dụng trong thăm dò từ và trọng lực
- Vật lý chất rắn hiện đại
- Lý thuyết lượng tử về các hiện tượng từ
- Vật lý các hệ thấp chiều
- Lý thuyết lượng tử hệ nhiều hạt
- Mở đầu về Vật lý sinh học
- Vật lý thiên văn và Vũ trụ học
- Tiểu luận
- Khóa luận

Đại Học Quốc Gia Hà Nội - VNU
144 đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Điện thoại: (844)37547669 - 37547013
Website: http://www.vnu.edu.vn - Email: vanphong@vnu.edu.vn
Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN - tên giao dịch bằng tiếng Anh: Vietnam National University, Hanoi; viết tắt là VNU) là cơ sở giáo dục đại học công lập bao gồm tổ hợp các trường đại học, viện nghiên cứu khoa học thành viên thuộc các lĩnh vực chuyên môn khác nhau, tổ chức theo hai cấp để đào tạo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ có cơ cấu đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, trong đó tập trung vào lĩnh vực khoa học, công nghệ cao và một số lĩnh vực kinh tế - xã hội mũi nhọn; có chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo, nghiên cứu khoa học tiên tiến; có đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu trình độ cao; có đội ngũ cán bộ quản lý chuyên nghiệp và đồng bộ; kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo với nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng, giữa các ngành khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn, giữa khoa học và công nghệ để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và bồi dưỡng nhân tài khoa học, công nghệ; định hướng phát triển thành đại học nghiên cứu ngang tầm với các đại học có uy tín trong khu vực và trên thế giới.
Đồng bộ tài khoản