Giám Đốc Tài Chính (CFO)

Viện Kế Toán & Quản Trị Doanh Nghiệp - IABM

157 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Giám Đốc Tài Chính

Viện Kế toán và Quản trị Doanh nghiệp đã phối hợp với Hiệp hội Quản lý Quốc tế Anh Quốc (United Kingdom International Management Association) tiến hành nghiên cứu, thiết kế và chuyển tải thành khóa học Giám đốc tài chính (CFO) chuyên nghiệp, mang đẳng cấp quốc tế & đặc biệt phù hợp với Doanh nghiệp Việt, nhằm hoàn thiện, nâng cao khả năng, bổ trợ kiến thức của người lãnh đạo trong thời kỳ mới. Mục tiêu khóa học xác định được chân dung của một CFO chuyên nghiệp. Hiểu rõ những tư duy và kiến thức cốt lõi mà một CFO chuyên nghiệp cần phải có trong môi trường kinh doanh toàn cầu. Lãnh hội được những kiến thức nền tảng trên nhiều lĩnh vực và trên nhiều khía cạnh mà một CFO cần phải trang bị. Hiểu rõ được các trách nhiệm, quyết định về tài chính của một CFO trong doangh nghiệp. Xác định được vai trò của một Giám đốc tài chính, của việc quản lý ngân quỹ và quản lý kế toán.

Đối Tượng Tham Gia

Đối tượng đào tạo:
- Những người đang làm công tác quản lý tài chính kế toán trong cácdoanh nghiệp .
- Chủ doanh nghiệp hoặc những người đang làm công tác quản lý điều hành các bộ phận khác có liên quan đến hoạt động tài chính, kế toán, kinh doanh tại doanh nghiệp.
- Những người đang làm kế toán, kế toán tổng hợp, kế toán trưởng hoặc trưởng phòng kế toán trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế có mong muốn trở thành “Giám đốc tài chính” trong tương lai
- Các nhà đầu tư muốn trau dồi kiến thức quản lí tài chính trước khi tham gia thành lập và điều hành doanh nghiệp.
- Những người có nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu về vị trí Giám đốc tài chính, các công việc của một Giám đốc tài chính
- Những người có nhu cầu trang bị thêm kiến thức về quản lý tài chính kế toán.

Thời Lượng

Tổng thời gian học: 42 buổi

Nội Dung Khóa Học Giám Đốc Tài Chính


Chương trình đào tạo của khóa học bao gồm:
- Pháp luật kinh tế liên quan các hoạt động doanh nghiệp
- Thuế dành cho Giám đốc Tài chính
- Kiểm toán dành cho Giám đốc tài chính
- Thị trường chứng khoán
- Thị trường ngoại hối và tín dụng
- Hệ thống thông tin liên quan đến quyết định về Tài chính dành cho CFO
- Phân tích hệ thống báo cáo Tài chính
- Quản trị chiến lược tài chính trong doanh nghiệp với cương vị Giám đốc Tài chính
- Quản lý và kiểm soát tài chính doanh nghiệp
- Trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý tài chính trong doanh nghiệp
- Chuyên đề hội thảo với chuyên gia nước ngoài và giao lưu học viên
- Bế giảng và giao lưu

Viện Kế Toán & Quản Trị Doanh Nghiệp - IABM
157 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Viện Kế Toán & Quản Trị Doanh Nghiệp
Điện thoại: (08)35264974 - 35264975 - 38621278
Website: http://www.iabm.edu.vn - Email: info@iabm.edu.vn
Viện Kế Toán & Quản Trị Doanh Nghiệp là thành viên của Tập Đoàn Phát Triển Giáo Dục Quốc Tế Đông Dương (Indochina International Education Development Group) hoạt động trong các lĩnh vực Nghiên cứu, Tư vấn, Đào tạo và chuyển giao công nghệ, với hơn 200 cán bộ CNV tham gia nghiên cứu, tư vấn, giảng dạy, có trình độ tiến sỹ, thạc sỹ, cử nhân, … thuộc các lĩnh vực Tài chính, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Quản lý giáo dục, CNTT, Du lịch, Ngân hàng. Mỗi năm có hàng ngàn học viên tốt nghiệp từ các chương trình do Viện tổ chức, và đang công tác tại các doanh nghiệp thuộc nhiều ngành nghề, thành phần kinh tế khác. Chúng tôi làm hết sức mình để đạt được sứ mạng này bằng cách: Đổi mới phương pháp đào tạo phù hợp với thực tiễn công việc cũng như yêu cầu thực tế của các nhà tuyển dụng trong và ngoài nước, tìm ra những giải pháp tốt nhất để chuyển giao công nghệ, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào công tác đào tạo nguồn nhân lực cung cấp cho thị trường lao động.
Đồng bộ tài khoản