Thuế & Khai Báo Thuế - TH01

Viện Kế Toán & Quản Trị Doanh Nghiệp - IABM

157 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Khai Báo Thuế

Kê khai thuế là công việc hàng tháng và Quyết toán thuế là công việc cuối năm của bất kỳ một nhân viên kế toán nào cũng cần phải biết. Công việc này khó hay dễ? Với sự thay đổi chính sách thuế chóng mặt thì lam thế nào để tránh sai sót và tránh bị vi phạm pháp luật về thuế khi kê khai thuế và Quyết toán thuế. Khoá học cung cấp cho học viên các kiến thức mới nhất về luật thuế và nghiệp vụ khai báo thuế cho doanh nghiệp liên quan đến các phần thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng.

Đối Tượng Tham Gia

- Các học viên mong muốn cập nhật kiến thức về luật thuế và cách khai báo thuế cho doanh nghiệp.
- Các kế toán viên, kế toán tổng hợp, nhân viên khai báo thuế cần bổ sung nghiệp vụ chuyên môn.
- Các sinh viên đang theo học hoặc đã tốt nghiệp TC, CĐ, ĐH cần bổ sung nghiệp vụ khai báo thuế cho doanh nghiệp.

Thời Lượng

Thời gian đào tạo: 12 buổi

Nội Dung Khóa Học Khai Báo Thuế


Nội dung đào tạo của khóa học bao gồm:
- Tổng quan thuế
- Vấn đề đăng ký thuế
- Thuế thu nhập cá nhân (đối tượng, cách tính thuế cá nhân cho doanh nghiệp, cách miễn giảm, giãn thuế,…)
- Thuế giá trị gia tăng (các nghiệp vụ thuế GTGT hàng tháng, hàng quý)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp (các nghiệp vụ thuế TNDN hàng tháng, hàng quý)
- Thực hành phòng máy (nhập các biểu mẫu, các chứng từ liên quan đến Thuế GTGT và Thuế TNDN)

Viện Kế Toán & Quản Trị Doanh Nghiệp - IABM
157 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Viện Kế Toán & Quản Trị Doanh Nghiệp
Điện thoại: (08)35264974 - 35264975 - 38621278
Website: http://www.iabm.edu.vn - Email: info@iabm.edu.vn
Viện Kế Toán & Quản Trị Doanh Nghiệp là thành viên của Tập Đoàn Phát Triển Giáo Dục Quốc Tế Đông Dương (Indochina International Education Development Group) hoạt động trong các lĩnh vực Nghiên cứu, Tư vấn, Đào tạo và chuyển giao công nghệ, với hơn 200 cán bộ CNV tham gia nghiên cứu, tư vấn, giảng dạy, có trình độ tiến sỹ, thạc sỹ, cử nhân, … thuộc các lĩnh vực Tài chính, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Quản lý giáo dục, CNTT, Du lịch, Ngân hàng. Mỗi năm có hàng ngàn học viên tốt nghiệp từ các chương trình do Viện tổ chức, và đang công tác tại các doanh nghiệp thuộc nhiều ngành nghề, thành phần kinh tế khác. Chúng tôi làm hết sức mình để đạt được sứ mạng này bằng cách: Đổi mới phương pháp đào tạo phù hợp với thực tiễn công việc cũng như yêu cầu thực tế của các nhà tuyển dụng trong và ngoài nước, tìm ra những giải pháp tốt nhất để chuyển giao công nghệ, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào công tác đào tạo nguồn nhân lực cung cấp cho thị trường lao động.
Đồng bộ tài khoản