Xử Lý Chứng Từ & Ghi Sổ - KT04

Viện Kế Toán & Quản Trị Doanh Nghiệp - IABM

157 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Xử Lý Chứng Từ

Chương trình học huấn luyện kỹ năng nhập liệu, tra soát, xem xét và xử lý chứng từ kế toán trên phần mềm kế toán . Kỹ năng ghi sổ, kỹ năng viết chứng từ, kỹ năng sắp xếp sổ sách theo đúng các chuẩn mực kế toán và quy trình tác nghiệp kế toán. Một số kế toán viên chưa được huấn luyện kỹ năng này sẽ không hình dung được những việc phải làm đối với chứng từ kế toán và sổ sách kế toán. Do đó, việc tham gia lớp này sẽ đem lại những hiểu biết thiết thực cho công tác kế toán.Trong quá trình học, người học được huấn luyện cách thức đọc, kiểm tra, ghi và sắp xếp. Kỹ năng này không chỉ cần cho công tác kế toán, mà còn cần cho hầu hết các quá trình làm việc sau này. Một phương pháp theo dõi và sắp xếp được huấn luyện sẽ làm cho người học biết cách sắp xếp các hồ sơ văn phòng mà không chỉ riêng kế toán. Tính cẩn trọng trong quá trình học lớp này rèn luyện được kỹ năng cẩn trọng nói chung khác để quá trình làm việc trở nên khoa học hơn.

Đối Tượng Tham Gia

Tất cả các bạn kế toán và sinh viên muốn nâng cao trình độ của bản thân

Thời Lượng

Thời gian học trong 2 tháng(19 buổi)

Nội Dung Khóa Học Xử Lý Chứng Từ


Chương trình đào tạo khóa học bao gồm xử lý chứng từ và ghi sổ các nghiệp vụ liên quan đến:
- Tiền mặt
- Tiền gửi ngân hàng
- Tài sản
- Công cụ
- Vật liệu
- Sản xuất
- Bán hàng
- Công nợ
- Lập Báo cáo kế toán
- Lập Báo cáo Tài chính
- Kết sổ kế toán
- Thực hành phần mềm kế toán Misa

Viện Kế Toán & Quản Trị Doanh Nghiệp - IABM
157 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Viện Kế Toán & Quản Trị Doanh Nghiệp
Điện thoại: (08)35264974 - 35264975 - 38621278
Website: http://www.iabm.edu.vn - Email: info@iabm.edu.vn
Viện Kế Toán & Quản Trị Doanh Nghiệp là thành viên của Tập Đoàn Phát Triển Giáo Dục Quốc Tế Đông Dương (Indochina International Education Development Group) hoạt động trong các lĩnh vực Nghiên cứu, Tư vấn, Đào tạo và chuyển giao công nghệ, với hơn 200 cán bộ CNV tham gia nghiên cứu, tư vấn, giảng dạy, có trình độ tiến sỹ, thạc sỹ, cử nhân, … thuộc các lĩnh vực Tài chính, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Quản lý giáo dục, CNTT, Du lịch, Ngân hàng. Mỗi năm có hàng ngàn học viên tốt nghiệp từ các chương trình do Viện tổ chức, và đang công tác tại các doanh nghiệp thuộc nhiều ngành nghề, thành phần kinh tế khác. Chúng tôi làm hết sức mình để đạt được sứ mạng này bằng cách: Đổi mới phương pháp đào tạo phù hợp với thực tiễn công việc cũng như yêu cầu thực tế của các nhà tuyển dụng trong và ngoài nước, tìm ra những giải pháp tốt nhất để chuyển giao công nghệ, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào công tác đào tạo nguồn nhân lực cung cấp cho thị trường lao động.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản