Tổ Chức Công Tác Kế Toán Trên Excel - KT03

Viện Kế Toán & Quản Trị Doanh Nghiệp - IABM

157 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Kế Toán Trên Excel

Khoá học cung cấp cho học viên các kiến thức nâng cao về việc phân tích và tổ chức cơ sở dữ liệu liên quan đến nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp giúp quản lý công việc hiệu quả và tiết kiệm thời gian thực hiện công việc hàng ngày.

Đối Tượng Tham Gia

- Các kế toán viên, kế toán tổng hợp, nhân viên khai báo thuế cần bổ sung nghiệp vụ chuyên môn.
- Các học viên đã hoàn tất KT02
- Các sinh viên CĐ hoặc ĐH chuyên ngành KT – TC gần sắp ra trường muốn nâng cao nghiệp vụ quản lý kế toán doanh nghiệp
- Các nhà quản lý đã học qua nghiệp vụ kế toán, cần học để áp dụng vào hệ thống quản lý và kế toán tại DN

Thời Lượng

Thời gian đào tạo: 20 buổi (gần 2 tháng).

Nội Dung Khóa Học Kế Toán Trên Excel


Chương trình học bao gồm các môn:
- Ôn tập khái niệm và hàm excel
- Phân tích và tổ chức cơ sở dữ liệu (liên quan đến các nghiệp vụ kế toán)
- Kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, các khoản ứng trước
- Kế toán nguyên vật liệu, kế toán hàng hóa
- Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
- Kế toán tiêu thụ sản phẩm và doanh thu bán hàng
- Kế toán tập hợp chi phí và tính kết quả sản xuất kinh doanh
- Kế toán tổng hợp
- Báo cáo tài chính

Viện Kế Toán & Quản Trị Doanh Nghiệp - IABM
157 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Viện Kế Toán & Quản Trị Doanh Nghiệp
Điện thoại: (08)35264974 - 35264975 - 38621278
Website: http://www.iabm.edu.vn - Email: info@iabm.edu.vn
Viện Kế Toán & Quản Trị Doanh Nghiệp là thành viên của Tập Đoàn Phát Triển Giáo Dục Quốc Tế Đông Dương (Indochina International Education Development Group) hoạt động trong các lĩnh vực Nghiên cứu, Tư vấn, Đào tạo và chuyển giao công nghệ, với hơn 200 cán bộ CNV tham gia nghiên cứu, tư vấn, giảng dạy, có trình độ tiến sỹ, thạc sỹ, cử nhân, … thuộc các lĩnh vực Tài chính, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Quản lý giáo dục, CNTT, Du lịch, Ngân hàng. Mỗi năm có hàng ngàn học viên tốt nghiệp từ các chương trình do Viện tổ chức, và đang công tác tại các doanh nghiệp thuộc nhiều ngành nghề, thành phần kinh tế khác. Chúng tôi làm hết sức mình để đạt được sứ mạng này bằng cách: Đổi mới phương pháp đào tạo phù hợp với thực tiễn công việc cũng như yêu cầu thực tế của các nhà tuyển dụng trong và ngoài nước, tìm ra những giải pháp tốt nhất để chuyển giao công nghệ, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào công tác đào tạo nguồn nhân lực cung cấp cho thị trường lao động.
Đồng bộ tài khoản