Kế Toán Căn Bản - KT01

Viện Kế Toán & Quản Trị Doanh Nghiệp - IABM

157 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Kế Toán Căn Bản

Bạn mới bắt đầu học kế toán và mong muốn làm kế toán doanh nghiệp. Bạn không có nhiều thời gian và muốn tiếp cận Nghề Kế toán nhanh nhất. Bạn muốn có những hiểu biết về Kế toán, như một kiến thức bổ trợ, cho công việc điều hành, quản trị doanh nghiệp, bạn cần hiểu Nguyên lý Kế toán hay Kế toán tài chính căn bản. Khóa học cung cấp cho học viên các kiến thức nền tảng về nghiệp vụ Kế toán doanh nghiệp, các nghiệp vụ kế toán hàng ngày, cách ghi sổ và xử lý một số tác nghiệp kế toán căn bản tại doanh nghiệp.

Đối Tượng Tham Gia

- Các học viên muốn tìm hiểu và học chuyên về nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp.
- Các quản lý doanh nghiệp cần hiểu rõ công việc của một kế toán viên để quản lý và kiểm soát nhân viên hoặc cần kiến thức kế toán để ứng dụng vào công việc.
- Các kế toán viên, nhân viên hành chánh cần hệ thồng lại kiến thức.
- Các sinh viên cần hệ thống lại kiến thức đã học.

Thời Lượng

Thời gian đào tạo: 1, 5 tháng (có lớp buổi sáng và các tối trong tuần)

Nội Dung Khóa Học Kế Toán Căn Bản


Chương trình đào tạo của khóa học bao gồm:
- Vai trò, chức năng, đối tượng và phương pháp hạch toán kế toán
- Bảng cân đối kế toán
- Phương pháp tài khoản kế toán và ghi sổ kép
- Phương pháp tính giá các đối tượng kế toán
- Kế toán các quy trình chủ yếu
- Phương pháp chứng từ kế toán
- Hình thức kế toán
- Thực hành nguyên lý kế toán

Viện Kế Toán & Quản Trị Doanh Nghiệp - IABM
157 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Viện Kế Toán & Quản Trị Doanh Nghiệp
Điện thoại: (08)35264974 - 35264975 - 38621278
Website: http://www.iabm.edu.vn - Email: info@iabm.edu.vn
Viện Kế Toán & Quản Trị Doanh Nghiệp là thành viên của Tập Đoàn Phát Triển Giáo Dục Quốc Tế Đông Dương (Indochina International Education Development Group) hoạt động trong các lĩnh vực Nghiên cứu, Tư vấn, Đào tạo và chuyển giao công nghệ, với hơn 200 cán bộ CNV tham gia nghiên cứu, tư vấn, giảng dạy, có trình độ tiến sỹ, thạc sỹ, cử nhân, … thuộc các lĩnh vực Tài chính, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Quản lý giáo dục, CNTT, Du lịch, Ngân hàng. Mỗi năm có hàng ngàn học viên tốt nghiệp từ các chương trình do Viện tổ chức, và đang công tác tại các doanh nghiệp thuộc nhiều ngành nghề, thành phần kinh tế khác. Chúng tôi làm hết sức mình để đạt được sứ mạng này bằng cách: Đổi mới phương pháp đào tạo phù hợp với thực tiễn công việc cũng như yêu cầu thực tế của các nhà tuyển dụng trong và ngoài nước, tìm ra những giải pháp tốt nhất để chuyển giao công nghệ, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào công tác đào tạo nguồn nhân lực cung cấp cho thị trường lao động.
Đồng bộ tài khoản