Kế Toán Tài Chính Nâng Cao - KT02

Viện Kế Toán & Quản Trị Doanh Nghiệp - IABM

157 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Kế Toán Tài Chính

Khoá học hướng đến việc nâng cao trình độ và tác nghiệp kế toán cho học viên sau khi đã hoàn tất chương trình kế toán can bản. Nội dung được thiết kế theo hướng chuyên sâu vào tác nghiệp kế toán kết hợp với việc thực hành sổ sách, chứng từ trên các biểu mẫu, bài tập và phòng máy giúp các học viên ứng dụng tốt các nghiệp vụ kế toán chi tiết mang tính chuyên sâu tại doanh nghiệp.

Đối Tượng Tham Gia

- Các học viên đã nắm vững kiến thức căn bản về kế toán có nguyện vọng cần học nâng cao và chuyên sâu về nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp.
- Các kế toán viên cần bổ sung kiến thức chuyên môn và hệ thống phương pháp kế toán.
- Các sinh viên hệ đang học hoặc tốt nghiệp TC, CĐ & ĐH chuyên ngành liên quan có nguyện vọng ôn lại kiến thức và nâng cao nghiệp vụ.

Thời Lượng

Thời gian đào tạo: 2 tháng.

Nội Dung Khóa Học Kế Toán Tài Chính


Nội dung đào tạo của chương trình học bao gồm:
- Tổng quan công tác kế toán tài chính doanh nghiệp
- Công tác kế toán vốn bằng tiền trong DN
- Kế toán các khoản phải thu và ứng trước trong DN
- Kế toán tài sản cố định
- Kế toán vật liệu, CCDC
- Kế toán tiền lương và quỹ hưu bổng
- Kế toán các khoản nợ phải trả
- Kế toán vốn chủ sở hữu
- Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
- Kế toán quá trình tiêu thụ thành phẩm, hàng hóa
- Kế toán xác định kết quả kinh doanh và thuế TNDN

Viện Kế Toán & Quản Trị Doanh Nghiệp - IABM
157 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Viện Kế Toán & Quản Trị Doanh Nghiệp
Điện thoại: (08)35264974 - 35264975 - 38621278
Website: http://www.iabm.edu.vn - Email: info@iabm.edu.vn
Viện Kế Toán & Quản Trị Doanh Nghiệp là thành viên của Tập Đoàn Phát Triển Giáo Dục Quốc Tế Đông Dương (Indochina International Education Development Group) hoạt động trong các lĩnh vực Nghiên cứu, Tư vấn, Đào tạo và chuyển giao công nghệ, với hơn 200 cán bộ CNV tham gia nghiên cứu, tư vấn, giảng dạy, có trình độ tiến sỹ, thạc sỹ, cử nhân, … thuộc các lĩnh vực Tài chính, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Quản lý giáo dục, CNTT, Du lịch, Ngân hàng. Mỗi năm có hàng ngàn học viên tốt nghiệp từ các chương trình do Viện tổ chức, và đang công tác tại các doanh nghiệp thuộc nhiều ngành nghề, thành phần kinh tế khác. Chúng tôi làm hết sức mình để đạt được sứ mạng này bằng cách: Đổi mới phương pháp đào tạo phù hợp với thực tiễn công việc cũng như yêu cầu thực tế của các nhà tuyển dụng trong và ngoài nước, tìm ra những giải pháp tốt nhất để chuyển giao công nghệ, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào công tác đào tạo nguồn nhân lực cung cấp cho thị trường lao động.
Đồng bộ tài khoản