Hành Vi Tổ Chức (OB)

Viện Đào Tạo Quốc Tế - IEI - Đại Học Quốc Gia TP.HCM

146 Bis Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Hành Vi Tổ Chức

Khóa học nhằm giúp học viên xác định được những tác động dẫn đến hành vi ứng xử, cách thức thay đổi hành vi tổ chức. Nhận biết được lợi ích của làm việc đội nhóm và các phương pháp làm việc nhóm hiệu quả. Nhận thức tầm quan trọng của việc động viên nhân viên, hình thành và lựa chọn văn hóa tổ chức.

Đối Tượng Tham Gia

Khóa học dành cho các bạn nhân viên, quản lý các công ty và doanh nghiệp muốn nâng cao kỹ năng cho bản thân.

Thời Lượng

1 ngày

Nội Dung Khóa Học Hành Vi Tổ Chức


Nội dung chính của khóa học này được đề xuất như sau:
- Dẫn nhập về hành vi tổ chức
+ Thảo luận các tình huống – Định nghĩa
+ Những tác động dẫn đến hành vi ứng xử của nhân viên
+ Xu hướng thay đổi hành vi tổ chức
- Tinh thần làm việc đội nhóm
+ Lợi ích của làm việc đội nhóm
+ Các giai đoạn phát triển của đội nhóm trong tổ chức
+ Các yếu tố hình thành nên một đội nhóm hiệu quả
+ Những thành viên tích cực và tiêu cực trong đội nhóm
+ Phương pháp làm việc nhóm hiệu quả
- Động viên nhân viên
+ Vai trò của động lực với sự phát triển của tổ chức
+ Các yếu tố tạo động lực làm việc cho nhân viên
+ Các giải pháp tạo động lực của người lãnh đạo
- Văn hóa tổ chức
+ Các cấp độ văn hóa tổ chức
+ 4 Mô hình văn hóa tổ chức
+ Hình thành và lựa chọn VHTCPhương pháp huấn luyện:
- Phương pháp hướng dẫn bao gồm nghiên cứu, đọc tài liệu, diễn vai với nội dung liên quan đến công việc bán hàng của doanh nghiệp.

Viện Đào Tạo Quốc Tế - IEI - Đại Học Quốc Gia TP.HCM
146 Bis Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Viện Đào Tạo Quốc Tế - Đại Học Quốc Gia
Điện thoại: 0839118311
Website: http://www.iei.edu.vn -
Nằm trong chiến lược phát triển dài hạn nhằm thúc đẩy tiến trình quốc tế hóa giáo dục, Viện Đào tạo Quốc tế (IEI) đã được ĐHQG-HCM thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 trung tâm trực thuộc là Trung tâm Đào tạo Quốc tế CIE, Trung tâm ngoại ngữ FLC, và Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển nguồn nhân lực CHRD. Trong suốt thời gian hoạt động gần 20 năm, bản thân mỗi đơn vị tiền thân của IEI đã xây dựng được uy tín cao trong xã hội về môi trường giáo dục chất lượng quốc tế. Do đó, sự hợp nhất tạo thế và lực đưa IEI lên tầm cao mới, khẳng định vị trí là cơ sở đào tạo và nghiên cứu uy tín hàng đầu trong cả nước. Với tiêu chí “Kết nối tri thức – Kiến tạo tương lai”, IEI cam kết đặt sinh viên lên vị trí hàng đầu trong mọi hoạt động, hướng đến phát triển toàn diện cho sinh viên cả về trí lực, thể lực và đạo đức nhằm cung cấp nguồn nhân lực có khả năng đóng góp cho sự phát triển kinh tế-xã hội. Với những kinh nghiệm tích lũy được cùng niềm tin mà xã hội và bạn bè quốc tế dành cho, bản thân mỗi cán bộ-viên chức của Viện luôn cam kết cống hiến sức sáng tạo và nhiệt huyết để cùng vững tiến trên chặng đường trước mắt nhằm phát triển các chương trình đào tạo phù hợp cho nhiều đối tượng học viên, mang đến diện mạo mới cho nền giáo dục Việt Nam trong thời đại mới.
Đồng bộ tài khoản