Hệ CĐ Ngành Tài Chính Ngân Hàng

Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại - Cofer

287 Phan Đình Phùng, P.15, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Tài Chính Ngân Hàng

Đào tạo cử nhân Cao đẳng ngành Tài chính-Ngân hàng chuyên sâu về Tài chính doanh nghiệp có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế xã hội, về tài chính ngân hàng và có kiến thức chuyên ngành về về Tài chính doanh nghiệp; Có năng lực tổ chức thực hiện, tham gia hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề chuyên môn cụ thể trong lĩnh Tài chính doanh nghiệp. Sinh viên tốt nghiệp ra trường có thể làm việc ở các doanh nghiệp, các cơ quan quản lý về tài chính doanh nghiệp.

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh tốt nghiệp THPT và tương đương.

Thời Lượng

3 năm (tối đa không quá 5 năm). 90 tín chỉ

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Tài Chính Ngân Hàng


- Kiến thức bắt buộc
+ Tài chính doanh nghiệp 1
+ Tài chính doanh nghiệp 2
+ Tài chính quốc tế
+ Thuế
+ Kế toán tài chính doanh nghiệp
+ Thanh toán quốc tế
+ Thực hành tổng hợp Tài chính doanh nghiệp
- Tự chọn: (sinh viên chọn 2 trong 5 học phần)
+ Kế toán quản trị chi phí
+ Đầu tư kinh doanh chứng khoán
+ Toán tài chính
+ Kế toán ngân hàng
+ Quản trị dự án
- Kiến thức bổ trợ tự do
- Thực tập cuối khóa
- Khóa luận tốt nghiệp

Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại - Cofer
287 Phan Đình Phùng, P.15, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại
Điện thoại: 38446320 – 38459971
Website: http://www.ktdn.edu.vn - Email: cofer@ktdn.edu.vn
Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại trực thuộc Bộ Công thương được nâng cấp theo Quyết định số 48/TTg ngày 24/01/1997 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 0883/BTM-QĐ ngày 07/03/1997 của Bộ Thương mại. Trường là Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng Cán bộ bậc Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và nghề, nghiên cứu và thực nghiệm khoa học công nghệ phục vụ công tác đào tạo, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong ngành Thương mại và xã hội, góp phần phát triển kinh tế xã hội và sự nghiệp giáo dục đào tạo của quốc gia. Với mục tiêu đào tạo của trường:
- Đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân; có khả năng tự học, kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm; có sức khỏe đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc
- Đào tạo người học có kiến thức chuyên môn vững vàng, kỹ năng thực hành cơ bản, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, chú trọng rèn kỹ năng và năng lực thực hiện công tác chuyên môn, có khả năng tìm kiếm và tham gia sáng tạo việc làm.
Đồng bộ tài khoản