Hệ CĐ Ngành Tiếng Anh Thương Mại

Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại - Cofer

287 Phan Đình Phùng, P.15, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Tiếng Anh Thương Mại

Trường cao đẳng kinh tế đối ngoại tuyển sinh đào tạo Cao đẳng ngành Tiếng Anh chuyên sâu Tiếng Anh Thương mại có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp và sức khỏe tốt để có thể làm việc có hiệu quả việc sử dụng tiếng Anh trong lĩnh vực Thương mại đáp ứng được yêu cầu của xã hội, của doanh nghiệp và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Sinh viên tốt nghiệp ra trường có thể làm việc ở các doanh nghiệp có quan hệ kinh doanh với các nước sử dụng tiếng Anh.

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

Thời Lượng

3 năm (tối đa không quá 5 năm). 90 tín chỉ

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Tiếng Anh Thương Mại


- Kiến thức chung của ngành chính
+ Ngữ âm - Âm vị học
+ Dịch thuật 1
+ Dịch thuật 2
+ Văn hóa Anh Mỹ
+ Kỹ năng viết (Writing Skills) 1
+ Kỹ năng viết (Writing Skills) 2
- Kiến thức chuyên sâu của ngành chính
+ Tiếng Anh Marketing (English For Marketing)
+ Tiếng Anh Quản trị Kinh doanh (English For Business Management)
+ Tiếng Anh Tài chính - Ngân hàng (English For Finance and Banking)
+ Tiếng Anh Quản lý Nhà hàng - Khách sạn (English For Hotel and Restaurant Management)
+ Tiếng Anh Thư tín thương mại (English For Commercial Correspondence)
+ Anh văn soạn thảo hợp đồng
+ Thuyết trình (Presentation)
+ Thực hành tổng hợp Tiếng Anh Thương mại
- Thực tập cuối khóa
- Khóa luận tốt nghiệp Tiếng Anh Thương mại

Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại - Cofer
287 Phan Đình Phùng, P.15, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại
Điện thoại: 38446320 – 38459971
Website: http://www.ktdn.edu.vn - Email: cofer@ktdn.edu.vn
Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại trực thuộc Bộ Công thương được nâng cấp theo Quyết định số 48/TTg ngày 24/01/1997 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 0883/BTM-QĐ ngày 07/03/1997 của Bộ Thương mại. Trường là Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng Cán bộ bậc Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và nghề, nghiên cứu và thực nghiệm khoa học công nghệ phục vụ công tác đào tạo, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong ngành Thương mại và xã hội, góp phần phát triển kinh tế xã hội và sự nghiệp giáo dục đào tạo của quốc gia. Với mục tiêu đào tạo của trường:
- Đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân; có khả năng tự học, kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm; có sức khỏe đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc
- Đào tạo người học có kiến thức chuyên môn vững vàng, kỹ năng thực hành cơ bản, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, chú trọng rèn kỹ năng và năng lực thực hiện công tác chuyên môn, có khả năng tìm kiếm và tham gia sáng tạo việc làm.
Đồng bộ tài khoản