Kế Toán - Hệ Cao Đẳng

Trường Đại Học CNTT Gia Định - GDU

A15 - A19 Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Kế Toán

Đào tạo Cử nhân cao đẳng Kế toán có phẩm chất Chính trị, đạo đức, nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế xã hội, kế toán, có khả năng hoạch định chính sách, chiến lược tài chính, kế hoạch kinh doanh, biết tổ chức sắp xếp bộ máy kế toán và tạo lập kế hoạch tài chính cho doanh nghiệp mới. Nắm được những kiến thức về quá trình hội nhập kinh tế thế giới của nước ta và vai trò của các doanh nghiệp và doanh nhân trong quá trình đó. Ngoài ra, sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức để sử dụng tiếng Anh và Tin học thành thạo.
Sinh viên cử nhân cao đẳng ngành Kế toán sau khi tốt nghiệp sẽ có được những kỹ năng như: kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng nhân sự, kỹ năng tư duy tổng hợp, kỹ năng chuyên môn thuộc các lĩnh vực như: tài chính, kế toán. Ngoài ra, sinh viên cũng được học tập để hình thành được thái độ làm việc có trách nhiệm và nghiêm túc trong một môi trường kinh doanh cạnh tranh ngày càng cao. Bên cạnh đó sinh viên cũng được đào tạo để trở thành những kế toán có đạo đức, góp phần xây dựng một nền kinh tế phát triển bền vững và lành mạnh.

Đối Tượng Tham Gia

Được quy định theo Quy chế tuyển sinh Đại học và Cao đẳng được ban hành theo quyết định số 05/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Kế Toán


- Kiến thức Giáo dục đại cương: 36 TC
+ Lý luận Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh: 10 TC
+ Khoa học xã hội và Nhân văn - Nghệ thuật: 6 TC
+ Ngoại ngữ : 9 TC
+ Toán, Tin học, Khoa học tự nhiên, Công nghệ, Môi trường: 11 TC
+ Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất: 11 TC
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 59 TC
+ Kiến thức cơ sở (của khối ngành, nhóm ngành và ngành) gồm 27 TC: Nguyên lý kế toán; Kiểm toán cơ bản; Kinh tế vi mô; Luật kinh tế; Kinh tế vĩ mô...
+ Kiến thức ngành chính gồm 24 TC: Anh văn chuyên ngành kế toán; Anh văn chuyên ngành tài chính; Sử dụng phần mềm kế toán; Kế toán quản trị; Kế toán quốc tế...

Trường Đại Học CNTT Gia Định - GDU
A15 - A19 Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (08)38680393 - 62622980
Website: http://www.giadinh.edu.vn - Email: gduniversity@giadinh.edu.vn
Trường Đại học CNTT Gia Định được thành lập từ ngày 30/7/2007 theo Quyết định số 14/2005/QĐ - TTg ngày 17 tháng 01 năm 2005 và Quyết định số 61/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục.
Trường Đại học CNTT Gia Định là một trường đại học đa ngành với nhiều bậc và hệ đào tạo. Đến nay Trường đã triển khai 7 ngành đào tạo thông qua 6 khoa chủ lực gồm: Khoa Công nghệ Thông tin, Khoa Tài chính Kế toán, Khoa Quản trị kinh doanh, Khoa Ngoại ngữ, Khoa Ngoài chính quy và Khoa Lý luận đại cương. Chương trình đào tạo của Trường được thiết kế theo nhu cầu thực tiễn và được đào tạo theo hệ thống tín chỉ, giúp sinh viên chủ động trong việc học tập.
Sứ mệnh: Trường Đại học CNTT Gia Định là nơi cung cấp nguồn lực có chất lượng cao trước mắt và lâu dài cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của khu vực phía nam và cả nước. Trường chú trọng bồi dưỡng nhân tài, nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu học tập của mọi tuần lớp nhân dân ở các vị trí tác nghiệp trong nền kinh tế và xã hội khắp mọi miền đất nước.
Tầm nhìn: Xây dựng Đại học CNTT Gia Định thành trung tâm Tri thức Văn hóa, là nơi đào tạo đa ngành, đa hệ, đạt chất lượng trong hệ thống giáo dục Việt Nam và Quốc tế, gắn liền với tôn chỉ ĐẠO ĐỨC-TRÍ TUỆ - THỰC TIỄN.
Đại học CNTT Gia Định sẽ là Trung tâm nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học- kỹ thuật phục vụ sản xuất, kinh doanh và chuyển giao công nghệ đem lại hiệu quả kinh tế cho Nhà trường và các tổ chức, cá nhân trong xã hội.
Đồng bộ tài khoản