Khoa Học Máy Tính

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU

Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Khoa Học Máy Tính

Đào tạo kỹ sư Khoa Học Máy Tính có kiến thức tổng quát về Khoa Học Máy Tính và kỹ năng vận dụng chúng vào các vấn đề thực tiễn. Sinh viên sau khi ra trường sẽ có kiến thức vững chắc về một trong các hướng chuyên ngành: hệ thống thông minh, máy học & khai khoáng dữ liệu, đồ hoạ & thị giác máy tính, an toàn & bảo mật thông tin và mô phỏng & đánh giá hệ thống. Sinh viên có khả năng tư duy phát triển từ lý thuyết đến việc xây dựng hệ thống thông minh, có khả năng ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn cũng như khả năng tham gia vào các dự án nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực khoa học máy tính. Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm việc tại: các công ty tư vấn - thiết kế các giải pháp công nghệ thông tin, các công ty sản xuất, gia công hoặc bảo trì phần mềm, các trường đại học, cao đẳng, các viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực Khoa Học Máy Tính. Sinh viên sau khi ra trường có thể làm việc ở các vị trí như: lập trình viên, phân tích thiết kế, kiểm thử phần mềm.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo

Thời Lượng

Theo quy định của Ngành Khoa Học Máy Tính. Tổng số học phần: 76. Tổng số tín chỉ: 135 (Số tín chỉ bắt buộc: 99, số tín chỉ tự chọn: 36)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Khoa Học Máy Tính


Bao gồm 76 môn học. Gồm các môn chính sau:
- Kiến trúc máy tính (Số tiết 30 bao gồm LT: 30)
- Hệ điều hành (Số tiết 60 bao gồm LT: 30, TH: 30)
- Phân tích & thiết kế hệ thống T.Tin (Số tiết 60 bao gồm LT: 30, TH: 30)
- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Số tiết 45 bao gồm LT: 15, TH: 30)
- Mạng máy tính (Số tiết 60 bao gồm LT: 30, TH: 30)
- Ngôn ngữ mô hình hóa UML (Số tiết 60 bao gồm LT: 30, TH: 30)
- Chuyên đề ngôn ngữ lập trình KHMT (Số tiết 40 bao gồm LT: 20, TH: 20)
- Phát triển hệ thống thông tin (Số tiết 75 bao gồm LT: 15, TH: 60)
- Quản lý dự án tin học (Số tiết 40 bao gồm LT: 20, TH: 20)
- Phương pháp NCKH (Số tiết 40 bao gồm LT: 20, TH: 20)
- Các môn học khác

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU
Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Người liên hệ: Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: (84-710)3832663
Website: http://www.ctu.edu.vn - Email: dhct@ctu.edu.vn
Đại học Cần Thơ (ĐHCT), cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của Nhà nước ở ĐBSCL, là trung tâm văn hóa - khoa học kỹ thuật của vùng. Trường đã không ngừng hoàn thiện và phát triển, từ một số ít ngành đào tạo ban đầu, Trường đã củng cố, phát triển thành một trường đa ngành đa lĩnh vực. Hiện nay Trường đào tạo 76 chuyên ngành đại học, 28 chuyên ngành cao học 8 chuyên ngành nghiên cứu sinh và 1 chuyên ngành cao đẳng.
Nhiệm vụ chính của Trường là đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong vùng. Song song với công tác đào tạo, ĐHCT đã tham gia tích cực các chương trình NCKH, ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm giải quyết các vấn đề về khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hoá và xã hội của vùng. Từ những kết quả của các công trình NCKH và hợp tác quốc tế, Trường đã tạo ra nhiều sản phẩm, qui trình công nghệ phục vụ sản xuất, đời sống và xuất khẩu, tạo được uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.
Đồng bộ tài khoản