Vi Sinh Vật Học

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU

Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Vi Sinh Vật Học

Chương trình đào tạo trình độ cử nhân Sinh học, chuyên ngành Vi Sinh Vật Học cung cấp cho người học môi trường và những hoạt động giáo dục để họ hình thành và phát triển nhân cách, đạo đức, sức khỏe, đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức chuyên môn cơ bản và chuyên môn sâu, kỹ năng thực hành thành thạo và có khả năng giải quyết những vấn đề đặt ra trong ngành Vi Sinh Vật Học và ứng dụng trong các lĩnh vực liên quan. Người học sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan kiểm tra chất lượng, các trường đại học, cao đẳng, xí nghiệp, nhà máy có liên quan đến lĩnh vực vi sinh vật, có thể hoạt động trên các lĩnh vực chuyên môn về Vi Sinh Vật Học và Công nghệ sinh học trong các cơ quan như Sở Khoa học - Công nghệ, Tài nguyên - Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, các cơ quan kiểm tra chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm, các cơ quan, xí nghiệp chế biến và bảo quản nông - thủy sản, sản xuất thực phẩm và dược phẩm, giống Vi Sinh Vật, các công ty tư vấn đầu tư về Vi Sinh Vật Học và Công nghệ sinh học, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, các viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực Vi Sinh Vật Học và Công nghệ sinh học, các doanh nghiệp trong và ngoài nước liên quan đến ngành Vi Sinh Vật Học và Công nghệ sinh học.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo

Thời Lượng

Theo quy định của Ngành Vi Sinh Vật Học. Tổng số học phần: 71. Tổng số tín chỉ: 120 (Số tín chỉ bắt buộc: 99, số tín chỉ tự chọn: 21)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Vi Sinh Vật Học


Bao gồm 71 môn học. Gồm các môn chính sau:
- Vi sinh học công nghiệp (Số tiết 30 bao gồm LT: 30)
- Vi sinh học môi trường (Số tiết 30 bao gồm LT: 30)
- Phương pháp phân tích vi sinh vật (Số tiết 30 bao gồm LT: 30)
- Vi Khuẩn I (Gram dương) (Số tiết 30 bao gồm LT: 30)
- Vi khuẩn II (Gram âm) (Số tiết 30 bao gồm LT: 30)
- Bộ gen và ứng dụng (Số tiết 30 bao gồm LT: 30)
- Protein & Enzim học (Số tiết 30 bao gồm LT: 30)
- Tin sinh học (Số tiết 45 bao gồm LT: 15, TH: 30)
- Lên men thực phẩm (Số tiết 30 bao gồm LT: 30)
- Vi sinh trong an toàn thực phẩm (Số tiết 60 bao gồm LT: 30, TH: 30)
- Các môn học khác

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU
Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Người liên hệ: Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: (84-710)3832663
Website: http://www.ctu.edu.vn - Email: dhct@ctu.edu.vn
Đại học Cần Thơ (ĐHCT), cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của Nhà nước ở ĐBSCL, là trung tâm văn hóa - khoa học kỹ thuật của vùng. Trường đã không ngừng hoàn thiện và phát triển, từ một số ít ngành đào tạo ban đầu, Trường đã củng cố, phát triển thành một trường đa ngành đa lĩnh vực. Hiện nay Trường đào tạo 76 chuyên ngành đại học, 28 chuyên ngành cao học 8 chuyên ngành nghiên cứu sinh và 1 chuyên ngành cao đẳng.
Nhiệm vụ chính của Trường là đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong vùng. Song song với công tác đào tạo, ĐHCT đã tham gia tích cực các chương trình NCKH, ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm giải quyết các vấn đề về khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hoá và xã hội của vùng. Từ những kết quả của các công trình NCKH và hợp tác quốc tế, Trường đã tạo ra nhiều sản phẩm, qui trình công nghệ phục vụ sản xuất, đời sống và xuất khẩu, tạo được uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.
Đồng bộ tài khoản