Quản Trị Kinh Doanh

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU

Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Quản Trị Kinh Doanh

Chương trình đào tạo cử nhân ngành Quản Trị Kinh Doanh được thiết kế nhằm trang bị cho những nhà quản trị tương lai một nền tảng kiến thức vững chắc để có thể điều hành/quản trị các doanh nghiệp. Sinh viên sẽ có được những kỹ năng cần thiết trong việc tích hợp kiến thức nền tảng về Quản trị, Marketing, Kế toán và Tài chính để hình thành nên các chiến lược khả thi giúp cho các công ty/doanh nghiệp dễ dàng đạt được những mục tiêu hoạt động trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo cử nhân ngành Quản Trị Kinh Doanh, sinh viên có:
- Bản lĩnh chính trị vững vàng, hiểu biết các chuẩn mực đạo đức kinh doanh, có trách nhiệm đối với xã hội
- Thể lực và tinh thần mạnh mẽ để hoạt động tốt trong môi trường làm việc áp lực
- Hiểu biết và có khả năng vận dụng các kiến thức đã được trang bị vào việc giải quyết các vấn đề trong Quản Trị Kinh Doanh với tư duy chiến lược và sáng tạo
- Hình thành và phát triển những kỹ năng lãnh đạo, quản trị và điều hành các công ty/doanh nghiệp
- Phát triển được kỹ năng làm việc chuyên nghiệp, kỹ năng làm việc nhóm và hình thành kỹ năng tự học, tự nghiên cứu trong lĩnh vực chuyên ngành, và có khả năng thích ứng cao với môi trường làm việc liên tục thay đổi
- Sau khi tốt nghiệp sinh viên có khả năng: làm việc ở tất cả các cơ quan, bộ phận tổ chức điều hành kinh doanh, nghiên cứu thị trường, xây dựng chiến lược, hoạt động ngân hàng thuộc mọi thành phần kinh tế, có thể tham gia vào các nghiệp vụ kinh tế phù hợp với ngành nghề công tác sau này

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo

Thời Lượng

Theo quy định của Ngành Quản Trị Kinh Doanh. Tổng số học phần: 65. Tổng số tín chỉ: 120 (Số tín chỉ bắt buộc: 90, số tín chỉ tự chọn: 30)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Quản Trị Kinh Doanh


Bao gồm 65 môn. Gồm các môn chính như:
- Quản trị chất lượng sản phẩm (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Quản trị chiến lược (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Quản trị quan hệ khách hàng (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Quản trị rủi ro tài chính (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Quản trị sản xuất (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Quản trị thương hiệu (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Quản trị thương mại (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Quản trị văn phòng (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Hệ thống thông tin kế toán 1 (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Kế toán chi phí (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Các môn học khác

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU
Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Người liên hệ: Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: (84-710)3832663
Website: http://www.ctu.edu.vn - Email: dhct@ctu.edu.vn
Đại học Cần Thơ (ĐHCT), cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của Nhà nước ở ĐBSCL, là trung tâm văn hóa - khoa học kỹ thuật của vùng. Trường đã không ngừng hoàn thiện và phát triển, từ một số ít ngành đào tạo ban đầu, Trường đã củng cố, phát triển thành một trường đa ngành đa lĩnh vực. Hiện nay Trường đào tạo 76 chuyên ngành đại học, 28 chuyên ngành cao học 8 chuyên ngành nghiên cứu sinh và 1 chuyên ngành cao đẳng.
Nhiệm vụ chính của Trường là đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong vùng. Song song với công tác đào tạo, ĐHCT đã tham gia tích cực các chương trình NCKH, ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm giải quyết các vấn đề về khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hoá và xã hội của vùng. Từ những kết quả của các công trình NCKH và hợp tác quốc tế, Trường đã tạo ra nhiều sản phẩm, qui trình công nghệ phục vụ sản xuất, đời sống và xuất khẩu, tạo được uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.
Đồng bộ tài khoản