Tín Học Ứng Dụng

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU

Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Tín Học Ứng Dụng

Đào tạo kỹ sư Công Nghệ Thông tin chuyên ngành Tín Học Ứng Dụng có năng lực chuyên môn vững vàng, có phẩm chất chính trị, lòng yêu nước, yêu ngành nghề, có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỹ luật, tinh thần trách nhiệm, tác phong văn minh để phục vụ ngành nghề và đáp ứng nhu cầu của xã hội. Ngoài các kiến thức đại cương về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, người học được trang bị trọn vẹn khối kiến thức cơ sở nền tảng của ngành Công Nghệ Thông Tin. Đặc biệt, chuyên ngành Tín Học Ứng Dụng tập trung phát triển ứng dụng hệ thống thông tin trong lĩnh vực đa ngành. Theo đó, người học có khả năng sử dụng thành thạo các kỹ thuật và công cụ Tin học hiện đại để phát triển các phần mềm chuyên nghiệp, có khả năng phân tích, thiết kế, cài đặt và đánh giá hệ thống thông tin, có khả năng xây dựng, phát triển và quản lý các hệ thống hỗ trợ quyết định, đa phương tiện truyền thông, thương mại điện tử và hành chính điện tử, có khả năng khai thác và vận dụng thế mạnh của các nguyên lý tính toán thông minh để phát triển các trình ứng dụng thông minh, nhằm giải quyết các vấn đề then chốt trong thực tiễn. Bên cạnh đó, sinh viên được trải nghiệm thực tế tại công ty có bộ phận Tin học, được cung cấp các kiến thức thực tiễn chuyên sâu thông qua các báo cáo của các chuyên gia Tin học trong và ngoài nước. Sinh viên tốt nghiệp có khả năng làm chủ được nhiều kỹ thuật và công nghệ then chốt trong Tin học, có khả năng vận dụng kiến thức và kỹ năng đã học để tin học hóa một cách hiệu quả các vấn đề thực tiễn nhằm đáp ứng nhu cầu tin học hóa của các cơ quan và công ty. Sinh viên tốt nghiệp có đủ kiến thức nền tảng để học sau đại học các ngành liên quan đến công nghệ thông tin.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo

Thời Lượng

Theo quy định của Ngành Tín Học Ứng Dụng. Tổng số học phần: 51. Tổng số tín chỉ: 120 (Số tín chỉ bắt buộc: 100, số tín chỉ tự chọn: 20)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Tín Học Ứng Dụng


Bao gồm 51 môn học. Gồm các môn chính sau:
- Lập trình ứng dụng VB.NET (Số tiết 30 bao gồm LT: 30)
- Kỹ thuật xử lý ảnh (Số tiết 30 bao gồm LT: 30)
- Thiết kế hệ thống thông tin (Số tiết 60 bao gồm LT: 30, TH: 30)
- Hệ thống mạng máy tính căn bản (Số tiết 60 bao gồm LT: 30, TH: 30)
- Quản trị dự án tin học (Số tiết 60 bao gồm LT: 30, TH: 30)
- Lập trình trong Office (Số tiết 45 bao gồm LT: 15, TH: 30)
- Hệ quản trị CSDL nâng cao (Số tiết 60 bao gồm LT: 30, TH: 30)
- Quản trị hệ thống mạng (Số tiết 60 bao gồm LT: 30, TH: 30)
- Chuyên đề Tin học ứng dụng (Số tiết 15 bao gồm LT: 15)
- Kỹ thuật dự báo (Số tiết 60 bao gồm LT: 30, TH: 30)
- Các môn học khác

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU
Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Người liên hệ: Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: (84-710)3832663
Website: http://www.ctu.edu.vn - Email: dhct@ctu.edu.vn
Đại học Cần Thơ (ĐHCT), cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của Nhà nước ở ĐBSCL, là trung tâm văn hóa - khoa học kỹ thuật của vùng. Trường đã không ngừng hoàn thiện và phát triển, từ một số ít ngành đào tạo ban đầu, Trường đã củng cố, phát triển thành một trường đa ngành đa lĩnh vực. Hiện nay Trường đào tạo 76 chuyên ngành đại học, 28 chuyên ngành cao học 8 chuyên ngành nghiên cứu sinh và 1 chuyên ngành cao đẳng.
Nhiệm vụ chính của Trường là đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong vùng. Song song với công tác đào tạo, ĐHCT đã tham gia tích cực các chương trình NCKH, ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm giải quyết các vấn đề về khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hoá và xã hội của vùng. Từ những kết quả của các công trình NCKH và hợp tác quốc tế, Trường đã tạo ra nhiều sản phẩm, qui trình công nghệ phục vụ sản xuất, đời sống và xuất khẩu, tạo được uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.
Đồng bộ tài khoản