Thông Tin Học

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU

Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Thông Tin Học

Chương trình đào tạo ngành Thông Tin Học đào tạo cử nhân Khoa Học Thư Viện - Thông Tin có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp tốt, có bản lĩnh nghề nghiệp, có năng lực giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực chuyên môn phục vụ cho sự nghiệp xây dựng đất nước, đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực và quốc tế, có khả năng tự học, tự nghiên cứu, vận dụng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ vào thực tiễn một cách chủ động và sáng tạo, biết cách tiếp cận các thành tựu khoa học kỹ thuật mới, có thể học tiếp chương trình đào tạo sau đại học theo chuyên ngành đã đào tạo hoặc các ngành liên quan. Sinh viên tốt nghiệp có đủ trình độ chuyên môn và năng lực để làm công tác nghiên cứu, giảng dạy trong lĩnh vực thư viện - thông tin học hoặc đảm nhận công việc trong các thư viện, cơ quan thông tin, tổ chức kinh tế, cơ sở giáo dục, đào tạo và các tổ chức khác có liên quan đến công tác thông tin tư liệu. Sau khi tốt nghiệp cử nhân Thông Tin Học có thể: là chuyên gia tìm kiếm và phân tích thông tin, trực tiếp tham gia giới thiệu, tư vấn và triển khai cài đặt cho khách hàng các sản phẩm phần mềm quản trị thông tin – thư viện, có thể làm việc ở trung tâm thông tin các Bộ, ngành, các cơ quan thông tin – thư viện, các công ty, doanh nghiệp trong lĩnh vực ứng dụng tin học, phần mềm, phòng tin học, phòng mạng máy tính, phòng xây dựng cơ sở dữ liệu tại các cơ quan thông tin – thư viện, và các trường học có đào tạo Thông tin – thư viện.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo

Thời Lượng

Theo quy định của Ngành Thông Tin Học. Tổng số học phần: 67. Tổng số tín chỉ: 120 (Số tín chỉ bắt buộc: 91, số tín chỉ tự chọn: 29)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Thông Tin Học


Bao gồm 67 môn học. Gồm các môn chính sau:
- Xã hội thông tin (Số tiết 45 bao gồm LT: 45)
- Công nghệ & các hệ thống thông tin (Số tiết 45 bao gồm LT: 45)
- Các hệ thống tổ chức & truy cập TT (Số tiết 45 bao gồm LT: 45)
- Xác định &đánh giá các nguồn tài nguyên thông tin (Số tiết 40 bao gồm LT: 20, TH: 20)
- Cấu trúc & tổ chức thông tin (Số tiết 60 bao gồm LT: 30, TH: 30)
- Nhập môn về công tác quản lí trong các thư viện (Số tiết 30 bao gồm LT: 30)
- Quản lí nguồn tài nguyên thông tin (Số tiết 30 bao gồm LT: 30)
- Định chủ đề & Phân loại tài liệu (Số tiết 40 bao gồm LT: 20, TH: 20)
- Truyền thông trong các tổ chức thông tin (Số tiết 30 bao gồm LT: 30)
- Thiết kế Web (Số tiết 60 bao gồm LT: 30, TH: 30)
- Các môn học khác

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU
Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Người liên hệ: Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: (84-710)3832663
Website: http://www.ctu.edu.vn - Email: dhct@ctu.edu.vn
Đại học Cần Thơ (ĐHCT), cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của Nhà nước ở ĐBSCL, là trung tâm văn hóa - khoa học kỹ thuật của vùng. Trường đã không ngừng hoàn thiện và phát triển, từ một số ít ngành đào tạo ban đầu, Trường đã củng cố, phát triển thành một trường đa ngành đa lĩnh vực. Hiện nay Trường đào tạo 76 chuyên ngành đại học, 28 chuyên ngành cao học 8 chuyên ngành nghiên cứu sinh và 1 chuyên ngành cao đẳng.
Nhiệm vụ chính của Trường là đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong vùng. Song song với công tác đào tạo, ĐHCT đã tham gia tích cực các chương trình NCKH, ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm giải quyết các vấn đề về khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hoá và xã hội của vùng. Từ những kết quả của các công trình NCKH và hợp tác quốc tế, Trường đã tạo ra nhiều sản phẩm, qui trình công nghệ phục vụ sản xuất, đời sống và xuất khẩu, tạo được uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.
Đồng bộ tài khoản