Văn Học

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU

Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Văn Học

Chương trình đào tạo ngành Văn Học đào tạo cử nhân với những phẩm chất đạo đức, kiến thức và kỹ năng như sau: có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, có kiến thức chuyên môn thuộc lĩnh vực văn học và ngôn ngữ, có kiến thức chuyên ngành rộng, có kỹ năng nghề nghiệp, có khả năng tự học, tự nghiên cứu, có khả năng học lên các bậc học cao hơn ở các chuyên ngành phù hợp. Sinh viên tốt nghiệp ngành Văn Học có thể làm việc tại các cơ quan, tổ chức hoạt động trên lĩnh vực văn hóa, tham gia công tác giảng dạy môn Văn bậc trung học ở các trường THPT (nếu có thêm chứng chỉ sư phạm), làm việc tại các cơ quan quản lý giáo dục, các cơ quan hành chính, sự nghiệp, quản lý giáo dục ở địa phương. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên ngành Văn Học có những cơ hội nghề nghiệp sau: nghiên cứu văn học tại các Viện, Trung tâm nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn, giảng dạy môn Ngữ văn ở bậc THPT, cao đẳng, đại học, làm phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên cho các cơ quan thông tấn báo chí, xuất bản, các đài phát thanh và truyền hình,...làm công tác văn phòng ở các cơ quan văn hoá như Sở văn hóa và thông tin, thư viện, bảo tàng, cơ quan quản lý giáo dục, cơ quan hành chính sự nghiệp,...

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo

Thời Lượng

Theo quy định của Ngành Văn Học. Tổng số học phần: 62. Tổng số tín chỉ: 120 (Số tín chỉ bắt buộc: 86, số tín chỉ tự chọn: 34)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Văn Học


Bao gồm 62 môn học. Gồm các môn chính sau:
- Cơ sở văn hoá Việt Nam (Số tiết 30 bao gồm LT: 30)
- Văn học Mỹ La tinh (Số tiết 30 bao gồm LT: 30)
- Dẫn luận ngôn ngữ học (Số tiết 30 bao gồm LT: 30)
- Thi pháp học (Số tiết 30 bao gồm LT: 30)
- Ngôn ngữ văn chương (Số tiết 30 bao gồm LT: 30)
- Các thể thơ Việt Nam (Số tiết 30 bao gồm LT: 30)
- Phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ (Số tiết 30 bao gồm LT: 30)
- Phương pháp nghiên cứu văn học (Số tiết 30 bao gồm LT: 30)
- Ngữ pháp chức năng (Số tiết 30 bao gồm LT: 30)
- Văn học Trung Quốc (Số tiết 45 bao gồm LT: 45)
- Các môn học khác

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU
Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Người liên hệ: Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: (84-710)3832663
Website: http://www.ctu.edu.vn - Email: dhct@ctu.edu.vn
Đại học Cần Thơ (ĐHCT), cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của Nhà nước ở ĐBSCL, là trung tâm văn hóa - khoa học kỹ thuật của vùng. Trường đã không ngừng hoàn thiện và phát triển, từ một số ít ngành đào tạo ban đầu, Trường đã củng cố, phát triển thành một trường đa ngành đa lĩnh vực. Hiện nay Trường đào tạo 76 chuyên ngành đại học, 28 chuyên ngành cao học 8 chuyên ngành nghiên cứu sinh và 1 chuyên ngành cao đẳng.
Nhiệm vụ chính của Trường là đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong vùng. Song song với công tác đào tạo, ĐHCT đã tham gia tích cực các chương trình NCKH, ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm giải quyết các vấn đề về khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hoá và xã hội của vùng. Từ những kết quả của các công trình NCKH và hợp tác quốc tế, Trường đã tạo ra nhiều sản phẩm, qui trình công nghệ phục vụ sản xuất, đời sống và xuất khẩu, tạo được uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản