Kỹ Năng Phỏng Vấn Và Tuyển Dụng

Viện Đào Tạo Quốc Tế - IEI - Đại Học Quốc Gia TP.HCM

146 Bis Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Kỹ Năng Phỏng Vấn

Khóa học nhằm cung cấp cho học viên các khái niệm, công cụ và các bước cần thiết để phỏng vấn và tuyển chọn đúng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp. Vào cuối khóa học, học viên được mong đợi sẽ có thể nắm được quy trình tuyển dụng hiệu quả trong doanh nghiệp. Xác định được các tài liệu, văn bản và cơ sở để hoạch định tuyển dụng nhân viên mới, xác định các công việc, tiêu chuẩn và hình thức phỏng vấn tuyển chọn. Có các kỹ năng tiếp xúc cần có của phỏng vấn viên với ứng viên. Thăm dò và xác định năng lực của họ.

Đối Tượng Tham Gia

Tất cả các nhân viên và quản lý nhân sự của công ty và doanh nghiệp

Thời Lượng

2 ngày

Nội Dung Khóa Học Kỹ Năng Phỏng Vấn


Nội dung chính của khóa học này được đề xuất như sau:
- Tổng quát về tuyển dụng
+ Tuyển dụng là gì?
+ Các cơ hội và rắc rối trong việc tuyển dụng
+ Tiến trình tuyển dụng
+ Các hình thức tuyển dụng
- Kế hoạch tuyển dụng
+ Các bước xác định mục tiêu của việc tuyển dụng
+ Phát triển các tài liệu có liên quan
+ Xác định yêu cầu công việc
+ Xác định yêu cầu năng lực
+ Lập bảng mô tả công việc
+ Tìm kiếm và thu hút ứng viên
+ Lập mẫu quảng cáo tuyển dụng
- Kiểm tra và phỏng vấn ứng viên
+ Cách thức xây dựng công cụ tuyển dụng
+ Các bài kiểm tra, trắc nghiệm
+ Lựa chọn 5 phương pháp phỏng vấn
+ Kỹ năng phỏng vấn
+ Yêu cầu với người phỏng vấn thành công – Cấu trúc phỏng vấn – Thực hiện – Kỹ thuật ORCE
+ Các kỹ năng lắng nghe và đặt câu hỏi
+ Báo cáo phỏng vấn và ra quyết định
+ Xử lý các tình huống trong và sau khi phỏng vấn
- Tiến trình phỏng vấn
+ Chọn lọc hồ sơ
+ Thông tin cho ứng viên
+ Xây dựng nội dung phỏng vấn – các câu hỏi thăm dò năng lực, tính cách và động cơ làm việc của ứng viên
+ Tâm lý ứng viên
+ Phỏng vấn
+ Lấy thông tin phản hồi
+ Ghi nhận xét – đánh giá (Các loại phiếu nhận xét + đánh giá ứng viên)
+ Xây dựng thư đề nghị nhận việc
- Hội nhập
+ Hướng dẫn nhân viên mới
+ Giới thiệu về công ty
- Thực tập phỏng vấn
+ Tổ chức thực tập phỏng vấn theo cặp/nhóm.
+ Thảo luận và đánh giá phần thực tập của từng cặp/nhóm.

Viện Đào Tạo Quốc Tế - IEI - Đại Học Quốc Gia TP.HCM
146 Bis Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Viện Đào Tạo Quốc Tế - Đại Học Quốc Gia
Điện thoại: 0839118311
Website: http://www.iei.edu.vn -
Nằm trong chiến lược phát triển dài hạn nhằm thúc đẩy tiến trình quốc tế hóa giáo dục, Viện Đào tạo Quốc tế (IEI) đã được ĐHQG-HCM thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 trung tâm trực thuộc là Trung tâm Đào tạo Quốc tế CIE, Trung tâm ngoại ngữ FLC, và Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển nguồn nhân lực CHRD. Trong suốt thời gian hoạt động gần 20 năm, bản thân mỗi đơn vị tiền thân của IEI đã xây dựng được uy tín cao trong xã hội về môi trường giáo dục chất lượng quốc tế. Do đó, sự hợp nhất tạo thế và lực đưa IEI lên tầm cao mới, khẳng định vị trí là cơ sở đào tạo và nghiên cứu uy tín hàng đầu trong cả nước. Với tiêu chí “Kết nối tri thức – Kiến tạo tương lai”, IEI cam kết đặt sinh viên lên vị trí hàng đầu trong mọi hoạt động, hướng đến phát triển toàn diện cho sinh viên cả về trí lực, thể lực và đạo đức nhằm cung cấp nguồn nhân lực có khả năng đóng góp cho sự phát triển kinh tế-xã hội. Với những kinh nghiệm tích lũy được cùng niềm tin mà xã hội và bạn bè quốc tế dành cho, bản thân mỗi cán bộ-viên chức của Viện luôn cam kết cống hiến sức sáng tạo và nhiệt huyết để cùng vững tiến trên chặng đường trước mắt nhằm phát triển các chương trình đào tạo phù hợp cho nhiều đối tượng học viên, mang đến diện mạo mới cho nền giáo dục Việt Nam trong thời đại mới.
Đồng bộ tài khoản