Kỹ Năng Quản Lý

Viện Đào Tạo Quốc Tế - IEI - Đại Học Quốc Gia TP.HCM

146 Bis Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Kỹ Năng Quản Lý

Khóa học được thiết kế nhằm mục đích cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để phát triển năng lực quản lý trong một môi trường làm việc chuyên nghiệp. Vào cuối khóa học, học viên được mong đợi sẽ có thể thừa nhận, thích nghi và giải quyết hiệu quả các công việc hàng ngày trong vai trò trách nhiệm của người quản lý. Thực hiện các bước hoạch định cá nhân và ủy thác hiệu quả, lựa chọn phong cách lãnh đạo phù hợp. Sử dụng các kỹ năng giao tiếp để giao tiếp công việc hiệu quả với nhân viên.

Đối Tượng Tham Gia

Khóa học được thiết kế cho các cấp giám sát, quản lý lên đến cấp trung và các nhân viên được dự kiến đề bạt lên các vị trí giám sát, quản lý.

Thời Lượng

3 ngày

Nội Dung Khóa Học Kỹ Năng Quản Lý


Nội dung chính của khóa học này được đề xuất như sau:
- Giới thiệu vai trò quản lý
+ Quản lý & giám sát
+ Các chức năng quản lý
+ Các cấp độ quản lý
+ Vị trí của người quản lý/giám sát
+ Vai trò và trách nhiệm của người quản lý/giám sát
+ Các kỹ năng của người quản lý
- Hoạch định cá nhân & Ủy thác công việc
+ Tiến trình lập kế hoạch cá nhân
+ Mục đích và mục tiêu SMART
+ Kế hoạch hành động
+ Sắp xếp thứ tự ưu tiên công việc
+ Lên lịch làm việc
+ Ủy thác công việc
- Kỹ năng giao tiếp
+ Định nghĩa giao tiếp
+ Các loại hình giao tiếp
+ Tiến trình trao đổi thông tin
+ Những yếu tố tác động đến quan điểm trong giao tiếp
+ Các hình thức giao tiếp
+ Giao tiếp phi ngôn ngữ
+ Kỹ năng lắng nghe
+ Các trở ngại trong giao tiếp
+ Kênh trao đổi thông tin trong tổ chức
+ Các nguyên tắc và tiêu chuẩn giao tiếp trong công việc
- Phong cách lãnh đạo
+ Lãnh đạo là gì?
+ Lý thuyết lãnh đạo X và Y
+ Các phong cách lãnh đạo
+ Mạng lưới quản lý của Blake and Mouton
+ Lãnh đạo theo tình huống
+ Sơ đồ phong cách lãnh đạo
+ Ứng dụng các phong cách lãnh đạo
- Động viên nhân viên (Motivation)
+ Tầm quan trọng của động viên
+ Các lý thuyết động viên nhân viên
+ Trắc nghiệm mức độ động viên trong doanh nghiệp
+ Làm thế nào để động viên nhân viên của mình
+ Áp dụng động viên vào thực tế doanh nghiệp
- Làm việc trong đội (Teamwork) + Đội và nhóm
+ Các giai đọan hình thành và phát triển đội
+ Phong cách làm việc cá nhân
+ Lợi ích và hạn chế của đội
+ Đặc điểm của đội họat động hiệu quả
+ Trò chơi xây dựng đội

Viện Đào Tạo Quốc Tế - IEI - Đại Học Quốc Gia TP.HCM
146 Bis Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Viện Đào Tạo Quốc Tế - Đại Học Quốc Gia
Điện thoại: 0839118311
Website: http://www.iei.edu.vn -
Nằm trong chiến lược phát triển dài hạn nhằm thúc đẩy tiến trình quốc tế hóa giáo dục, Viện Đào tạo Quốc tế (IEI) đã được ĐHQG-HCM thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 trung tâm trực thuộc là Trung tâm Đào tạo Quốc tế CIE, Trung tâm ngoại ngữ FLC, và Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển nguồn nhân lực CHRD. Trong suốt thời gian hoạt động gần 20 năm, bản thân mỗi đơn vị tiền thân của IEI đã xây dựng được uy tín cao trong xã hội về môi trường giáo dục chất lượng quốc tế. Do đó, sự hợp nhất tạo thế và lực đưa IEI lên tầm cao mới, khẳng định vị trí là cơ sở đào tạo và nghiên cứu uy tín hàng đầu trong cả nước. Với tiêu chí “Kết nối tri thức – Kiến tạo tương lai”, IEI cam kết đặt sinh viên lên vị trí hàng đầu trong mọi hoạt động, hướng đến phát triển toàn diện cho sinh viên cả về trí lực, thể lực và đạo đức nhằm cung cấp nguồn nhân lực có khả năng đóng góp cho sự phát triển kinh tế-xã hội. Với những kinh nghiệm tích lũy được cùng niềm tin mà xã hội và bạn bè quốc tế dành cho, bản thân mỗi cán bộ-viên chức của Viện luôn cam kết cống hiến sức sáng tạo và nhiệt huyết để cùng vững tiến trên chặng đường trước mắt nhằm phát triển các chương trình đào tạo phù hợp cho nhiều đối tượng học viên, mang đến diện mạo mới cho nền giáo dục Việt Nam trong thời đại mới.
Đồng bộ tài khoản