Luật Kinh Tế

Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh - OU

97 Võ Văn Tần , Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Luật Kinh Tế

Đào tạo cử nhân ngành Luật Kinh Tế nhằm đào tạo sinh viên trở thành những cử nhân luật kinh tế có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt, có kiến thức cơ bản về luật học, có kiến thức chuyên sâu về pháp luật trong kinh doanh, đủ khả năng tiếp cận và xử lý những vấn đề pháp đặt ra trong thực tiễn hoạt động kinh doanh và quản lý nhà nước về kinh tế. Sinh viên tốt nghiệp ngành Luật Kinh Tế có thể làm việc ở doanh nghiệp với tư cách là chuyên viên pháp lý phụ trách những công việc liên quan đến đàm phán,soạn thảo, ký kết hợp đồng, đề xuất giải pháp xử lý tình huống pháp lý trong kinh doanh, có thể phụ trách các công việc liên quan đến pháp luật và kinh tế trong các cơ quan Nhà nước (các cơ quan lập pháp,hành pháp và tư pháp), trong các tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị xã hội, có thể làm việc tại các trung tâm tư vấn trong lĩnh vực kinh tế và pháp luật.

Đối Tượng Tham Gia

Theo chương trình đào tạo của trường

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Luật Kinh Tế


- Giáo dục đại cương
- Giáo dục chuyên ngành
+ Xã hội học
+ Logic học
+ Lý luận nhà nước và pháp luật
+ Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới
+ Xây dựng văn bản pháp luật
+ Luật học so sánh
+ Luật hiến pháp
+ Luật hành chính
+ Công pháp quốc tế
+ Tư pháp quốc tế
+ Luật đất đai
+ Luật lao động
+ Luật tài chính
+ Luật ngân hàng và chứng khoán
+ Luật sở hữu trì tuệ
+ Luật cạnh tranh
+ Luật môi trường
+ Luật kinh doanh bảo hiểm
+ Luật xuất nhập khẩu
+ Pháp luật hợp đồng trong kinh doanh

Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh - OU
97 Võ Văn Tần , Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (08)39300210
Website: http://www.ou.edu.vn - Email: ou@ou.edu.vn
Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh thành lập được 19 năm và trải qua các giai đoạn phát triển. Ngày 15/06/1990 bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo ra quyết định số 451/TCCB về việc thành lập viện đào tạo mở rộng trực thuộc trường Cán Bộ Quản Lý Đại học - THCN Và Dạy nghề, là tiền thân của Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh ngày nay. Ngày 26/07/1993 thủ tướng chính phủ ra quyết định số 389/QĐ/TTG về việc thành lập Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh trên cơ sở của Viện đào tạo mở rộng. Đến ngày 22/06/2006 thủ tướng chính phủ ra quyết định số 146/2000/QĐ - TTg về việc chuyển loại hình trường đại học, cao đẳng bán công, Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh được chuyển sang trường công lập và có tên gọi mới là Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh.
Sứ mạng chính của Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh là góp phần thúc đẩy xã hội học tập phát triển thông qua việc truyền tải tri thức bằng các phương thức linh hoạt và thuận tiện nhất cho người học. Với tầm nhìn: Trường phấn đấu đến năm 2023 trở thành trường đại học công lập đa ngành hàng đầu ở Việt Nam với định hướng ứng dụng, phổ cập kiến thức và phục vụ cộng đồng; trong đó hoạt động đào tạo từ xa phát triển ngang tầm khu vực.
Đồng bộ tài khoản