Ngành Công Nghệ Thông Tin - Hệ Cao Đẳng

Trường Đại Học Tiền Giang - TGU

Số 119 Ấp Bắc, Phường 5, Quận Mỹ Tho, Tiền Giang

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Công Nghệ Thông Tin

Đào tạo kỹ sư các ngành hệ thống thông tin, kỹ thuật phần mềm, mạng máy tính, có phẩm chất chính trị tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp, nắm vững lý thuyết, và thành thạo các kỹ năng thực hành cơ bản, nắm vững kiến thức cơ bản và chuyên sâu về các chuyên ngành đào tạo, đáp ứng các yêu cầu về nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin của xã hội. Trên cơ sở các kiến thức được trang bị ở trình độ Cao đẳng, người học từng bước hoàn thiện khả năng độc lập nghiên cứu, tự bồi dưỡng và tiếp tục học tập và nghiên cứu ở bậc học cao hơn.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của trường Đại học Tiền Giang

Thời Lượng

Theo quy định của Ngành Công nghệ thông tin tại trường Đại học Tiền Giang

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Công Nghệ Thông Tin


- Về kiến thức
+ Đạt đựợc các kiến thức cơ bản, kiến thức cơ sở ngành Công nghệ thông tin và một số kiến thức chuyên ngành ở mức độ phù hợp với trình độ được đào tạo
+ Có khả năng đọc hiểu các tài liệu chuyên môn bằng Tiếng Anh để phục vụ cho học tập và nghiên cứu
+ Nắm vững kiến thức giáo dục đại cương theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm các nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng.
- Kỹ năng cứng:
+ Quản trị và khai thác các hệ quản trị cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin vừa và nhỏ
+ Thiết kế, phát triển, quản trị website
+ Quản trị mạng máy tính
+ Thiết kế, lập trình, triển khai các phần mềm vừa và nhỏ
- Kỹ năng mềm:
+ Vận dụng được kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề chuyên môn thường gặp trong ngành Công nghệ thông tin. Có khả năng tự học để nắm bắt được các công nghệ mới trong bối cảnh ngành Công nghệ thông tin thay đổi rất nhanh
+ Nghiên cứu giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tế công tác và tự nâng cao trình độ chuyên môn
+ Diễn đạt, trình bày các chủ đề thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin
+ Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm

Trường Đại Học Tiền Giang - TGU
Số 119 Ấp Bắc, Phường 5, Quận Mỹ Tho, Tiền Giang
Người liên hệ: Trường Đại Học Tiền Giang
Điện thoại: (84)0733872624, (84)0736250200
Website: www.tgu.edu.vn - Email: daihoctg@tgu.edu.vn
Trường Đại học Tiền Giang được thành lập theo quyết định số 132/2005/QĐ-TTg ngày 06/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở hợp nhất Trường Cao đẳng Sư phạm Tiền Giang (thành lập 9/1997 trên cơ sở hợp nhất Trường Cao đẳng Sư phạm và Trường Trung học sư phạm mà tiền thân là 4 trường Sư phạm của tỉnh được thành lập từ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng) và Trường Cao đẳng Cộng đồng Tiền Giang (thành lập 8/2000, trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Đào tạo và Bồi duỡng tại chức liên tỉnh Tiền Giang - Long An - Bến Tre mà tiền thân là Viện Đại học Cộng đồng Tiền Giang ra đời 1971 và Trường Công nhân Kỹ thuật Tiền Giang). “Thiết thực - Hiệu quả - Hài hòa”, trường Đại học Tiền Giang quan tâm đặc biệt đến việc xây dựng và cải tiến chương trình đào tạo theo hướng giảm tải và hiện đại nhằm đảm bảo các giáo trình, chương trình học phù hợp thực tiễn, đảm bảo sinh viên khi tốt nghiệp có kiến thức và kỹ năng đáp ứng được mong đợi của các nhà tuyển dụng. Hiện nay trường đang đào tạo 63 chương trình đào tạo. Trong đó có 15 chương trình đại học (08 chương trình đại học chính quy, 07 chương trình liên thông); 27 chương trình Cao đẳng (19 chương trình chính quy, 08 chuyên ngành liên thông) và 13 chương trình Trung cấp chuyên nghiệp. Từ năm học 2006 - 2007 đến nay, trường tuyển sinh và đào tạo các trình độ đại học, cao đẳng và TCCN với lưu lượng bình quân 5.000 sinh viên- học sinh/ năm, trong đó có khoảng 4.000 sinh viên - học sinh hệ chính quy.
Đồng bộ tài khoản