Ngành Kế Toán (Hệ Đại Học)

Trường Đại Học Hồng Đức - HDU

Số 565 Quang Trung, Phường Đông Vệ , Thanh Hóa

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Kế Toán

Đào tạo cử nhân Kế toán có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt. Có kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành thành thạo, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo. Nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, quản trị kinh doanh, phân tích hoạt động kinh doanh; nắm vững kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành kế toán; có khả năng hoạch định chính sách kế toán.

Đối Tượng Tham Gia

Đối tượng tuyển sinh: Thực hiện theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời Lượng

4 năm (48 tháng)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Kế Toán


Khối lượng kiến thức toàn khoá: 125 tín chỉ (chưa kể Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng).
- Kinh tế vi mô
- Kinh tế vĩ mô
- Tài chính-Tiền tệ
- Nguyên lý thống kê
- Marketing căn bản
- Luật kinh tế
- Nguyên lý kế toán
- Kế toán tài chính 1
- Kiểm toán căn bản
- Kế toán quản trị
- Kế toán tài chính 2
- Kiểm toán báo cáo tài chính
- Phân tích hoạt động kinh tế
- Kế toán máy
- Tổ chức công tác kế toán

Trường Đại Học Hồng Đức - HDU
Số 565 Quang Trung, Phường Đông Vệ , Thanh Hóa
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: (037)3910222
Website: http://www.hdu.edu.vn -
Là trường đại học công lập đa ngành, Trường Đại học Hồng Đức không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý để hội nhập và phát triển. Tầm nhìn chiến lược đến năm 2020: Trường ĐHHĐ là địa chỉ tin cậy, có uy tín về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ ở một số chuyên ngành thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa học giáo dục, kỹ thuật công nghệ, nông - lâm - ngư nghiệp, quản lý kinh tế đạt ngang tầm với các trường đại học lớn, có uy tín trong nước.
Đồng bộ tài khoản