Ngành Kinh Tế (Hệ Đại Học)

Trường Đại Học Hải Dương

Giữa số 1002 và 1004 , đại lộ Lê Thanh Nghị, Quận Hải Dương, Hải Dương

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Kinh Tế

Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Kinh Tế có khả năng làm việc tại các cơ quan của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến địa phương trong lĩnh vực quản lý nhà nước, trở thành các giảng viên hay nhà nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực kinh tế ở các viện nghiên cứu, các trường Đại học và Cao đẳng hoặc làm việc trong lĩnh vực liên quan đến hoạch định chính sách kinh tế, tài chính và phát triển doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, các tổ chức Quốc tế cũng như các công ty tư vấn trong và ngoài nước.

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh tốt nghiệp THPT và có điểm thi Đại học, Cao đẳng trên điểm sàn của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Thời Lượng

4 Năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Kinh Tế


- Về kiến thức:
+ Nắm vững những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng Đảng CSVN
+ Nắm vững kiến thức cơ bản của kinh tế học hiện đại có kiến thức rộng về lý luận và thực tiễn quản lý nền kinh tế thị trường trong điều kiện hội nhập kinh tế Quốc tế
+ Có khả năng vận dụng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ vào giải quyết các nhiệm vụ kinh tế đặt ra
- Về kỹ năng:
+ Có năng lực thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kinh tế và xã hội, có tư duy chiến lược và kỹ năng phân tích, tổng hợp, khái quát vấn đề có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc theo nhóm để giải quyết hiệu quả công việc trong chuyên môn được đào tạo
+ Kỹ năng thuyết trình, trình bày ý tưởng, kỹ năng viết báo cáo, thiết lập bảo vệ, thẩm định dự án

Trường Đại Học Hải Dương
Giữa số 1002 và 1004 , đại lộ Lê Thanh Nghị, Quận Hải Dương, Hải Dương
Người liên hệ: Trường Đại Học Hải Dương
Điện thoại: (0320)3866258
Website: http://www.uhd.edu.vn -
Trường Đại học Hải Dương (Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Hải Dương) là Trường công lập trực thuộc UBND tỉnh Hải Dương, được thành lập ngày 26 tháng 07 năm 2011 trên cơ sở nâng cấp từ Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hải Dương và được đổi tên theo Quyết định số 378/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ. Với truyền thống 52 năm xây dựng và trưởng thành (trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập các cơ sở đào tạo từ các ngành: Tài chính, Kế hoạch, Thương nghiệp, Lao động và Lương thực). Nhà trường có uy tín và thế mạnh đào tạo chuyên nghiệp và dạy nghề theo các bậc: Sơ cấp, Trung cấp, Cao đẳng và Đại học theo các khối ngành kinh tế - kỹ thuật - xã hội. Với phương châm “Đào tạo đạt chất lượng gắn liền với tiết kiệm chi phí cho người học”, bằng nhiều giải pháp khả thi, chất lượng đào tạo của Nhà trường ngày càng được nâng cao, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của xã hội. Hiện Nhà trường luôn năng động, sáng tạo và đổi mới, chủ động vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức: Tích cực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại; làm tốt công tác sinh viên, học sinh; thực hiện các cơ chế thu hút, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, giảng viên; đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo theo hướng tiên tiến, hiện đại; không ngừng nghiên cứu khoa học, mở và đào tạo các ngành bậc đại học, cao đẳng mới gắn với nhu cầu bức xúc của xã hội; phối hợp, trao đổi kinh nghiệm quản lý và đào tạo với các trường đại học có uy tín ở trong và ngoài nước để xây dựng và đào tạo phù hợp cơ chế thị trường và hội nhập Quốc tế.
Đồng bộ tài khoản