Trường Đại Học Hải Dương

Giữa số 1002 và 1004 , đại lộ Lê Thanh Nghị, Quận Hải Dương, Hải Dương

Khóa Học Trường Đại Học Hải Dương

Giới Thiệu Trường Đại Học Hải Dương

Trường Đại học Hải Dương (Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Hải Dương) là Trường công lập trực thuộc UBND tỉnh Hải Dương, được thành lập ngày 26 tháng 07 năm 2011 trên cơ sở nâng cấp từ Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hải Dương và được đổi tên theo Quyết định số 378/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ. Với truyền thống 52 năm xây dựng và trưởng thành (trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập các cơ sở đào tạo từ các ngành: Tài chính, Kế hoạch, Thương nghiệp, Lao động và Lương thực). Nhà trường có uy tín và thế mạnh đào tạo chuyên nghiệp và dạy nghề theo các bậc: Sơ cấp, Trung cấp, Cao đẳng và Đại học theo các khối ngành kinh tế - kỹ thuật - xã hội. Với phương châm “Đào tạo đạt chất lượng gắn liền với tiết kiệm chi phí cho người học”, bằng nhiều giải pháp khả thi, chất lượng đào tạo của Nhà trường ngày càng được nâng cao, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của xã hội. Hiện Nhà trường luôn năng động, sáng tạo và đổi mới, chủ động vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức: Tích cực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại; làm tốt công tác sinh viên, học sinh; thực hiện các cơ chế thu hút, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, giảng viên; đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo theo hướng tiên tiến, hiện đại; không ngừng nghiên cứu khoa học, mở và đào tạo các ngành bậc đại học, cao đẳng mới gắn với nhu cầu bức xúc của xã hội; phối hợp, trao đổi kinh nghiệm quản lý và đào tạo với các trường đại học có uy tín ở trong và ngoài nước để xây dựng và đào tạo phù hợp cơ chế thị trường và hội nhập Quốc tế.

Cơ Sở Vật Chất Trường Đại Học Hải Dương

Phòng mô phỏng doanh nghiệp với các trang thiết bị hiện đại phục vụ cho nghiệp vụ Thư ký văn phòng, nghiệp vụ quản lý bán hàng, và mô phỏng các hoạt động diễn ra trong doanh nghiệp. Tại đây, bạn sẽ được trang bị các kiến thức và được thực tập nghiệp vụ văn phòng, nghiệp vụ quản lý bán hàng sử dụng các phần mềm hiện đại mà các doanh nghiệp lớn ở Việt Nam đang sử dụng. Bạn sẽ thật sự tự tin và dễ hòa nhập, nắm bắt với công việc mới sau khi tốt nghiệp.

Thông Tin Liên Hệ Trường Đại Học Hải Dương

Trường Đại Học Hải Dương
Địa chỉ: Giữa số 1002 và 1004, đại lộ Lê Thanh nghị, TP.Hải Dương
ĐT: (0320)3866258 - (0320)3864455 - Fax: (0320)3861249
Website: http://www.uhd.edu.vn

Đồng bộ tài khoản