Tài Chính Ngân Hàng - Hệ Đại Học

Trường Đại Học Hải Dương

Giữa số 1002 và 1004 , đại lộ Lê Thanh Nghị, Quận Hải Dương, Hải Dương

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Tài Chính Ngân Hàng

Sinh viên sau khi tốt nghiệp khóa học Tài Chính Ngân Hàng có thể làm việc tại bộ phận tài chính trong các công ty sản xuất kinh doanh hay đảm nhiệm nhiều vị trí công tác khác nhau trong ngân hàng như cán bộ tín dụng, nhân viên kế toán, kế toán viên phòng thanh toán Quốc tế, nhân viên kinh doanh ngoại tệ. Một số khác có thể trở thành cán bộ nghiên cứu, hoạch định chính sách, cán bộ giảng dạy tại các cơ quan nghiên cứu, các cơ quan nhà nước, các cơ sở đào tạo hoặc tác nghiệp kinh doanh trong các doanh nghiệp...

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh tốt nghiệp THPT và có điểm thi Đại học, Cao đẳng trên điểm sàn của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Thời Lượng

4 Năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Tài Chính Ngân Hàng


- Về kiến thức:
+ Nắm vững những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam. Có kiến thức cơ bản về Kinh tế - Xã hội và Tài chính - Tiền tệ, có khả năng nghiên cứu các đề xuất, các chính sách, chế độ về lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng
- Về kỹ năng:
+ Có kỹ năng giải quyết các vấn đề chuyên môn về tài chính, tín dụng, phân tích đầu tư, kinh doanh tiền tệ đáp ứng yêu cầu của hệ thống Tài chính - Ngân hàng hiện đại
+ Có kỹ năng thuyết trình, trình bày ý tưởng, kỹ năng viết báo cáo thiết lập, bảo vệ dự án và thẩm định dự án
+ Thực hiện tốt nghiệp vụ tài chính, ngân hàng, lập báo cáo tài chính
+ Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh và giúp lãnh đạo doanh nghiệp quản lý doanh nghiệp đạt hiệu quả kinh tế cao
+ Có khả năng hoạch định chính sách, chiến lược, kế hoạch kinh doanh, biết tổ chức hoạt động kinh doanh và tạo lập doanh nghiệp mới

Trường Đại Học Hải Dương
Giữa số 1002 và 1004 , đại lộ Lê Thanh Nghị, Quận Hải Dương, Hải Dương
Người liên hệ: Trường Đại Học Hải Dương
Điện thoại: (0320)3866258
Website: http://www.uhd.edu.vn -
Trường Đại học Hải Dương (Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Hải Dương) là Trường công lập trực thuộc UBND tỉnh Hải Dương, được thành lập ngày 26 tháng 07 năm 2011 trên cơ sở nâng cấp từ Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hải Dương và được đổi tên theo Quyết định số 378/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ. Với truyền thống 52 năm xây dựng và trưởng thành (trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập các cơ sở đào tạo từ các ngành: Tài chính, Kế hoạch, Thương nghiệp, Lao động và Lương thực). Nhà trường có uy tín và thế mạnh đào tạo chuyên nghiệp và dạy nghề theo các bậc: Sơ cấp, Trung cấp, Cao đẳng và Đại học theo các khối ngành kinh tế - kỹ thuật - xã hội. Với phương châm “Đào tạo đạt chất lượng gắn liền với tiết kiệm chi phí cho người học”, bằng nhiều giải pháp khả thi, chất lượng đào tạo của Nhà trường ngày càng được nâng cao, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của xã hội. Hiện Nhà trường luôn năng động, sáng tạo và đổi mới, chủ động vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức: Tích cực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại; làm tốt công tác sinh viên, học sinh; thực hiện các cơ chế thu hút, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, giảng viên; đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo theo hướng tiên tiến, hiện đại; không ngừng nghiên cứu khoa học, mở và đào tạo các ngành bậc đại học, cao đẳng mới gắn với nhu cầu bức xúc của xã hội; phối hợp, trao đổi kinh nghiệm quản lý và đào tạo với các trường đại học có uy tín ở trong và ngoài nước để xây dựng và đào tạo phù hợp cơ chế thị trường và hội nhập Quốc tế.
Đồng bộ tài khoản