Tiếng Anh Thương Mại (Hệ Cao Đẳng)

Trường Đại Học Hải Dương

Giữa số 1002 và 1004 , đại lộ Lê Thanh Nghị, Quận Hải Dương, Hải Dương

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Tiếng Anh Thương Mại

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc tại văn phòng của các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội, các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, các doanh nghiệp trong nước, các văn phòng đại diện, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các tổ chức kinh tế và tài chính quốc tế và khu vực. Sau khi tốt nghiệp nếu có nguyện vọng sinh viên được tham gia thi tuyển liên thông ở các trường Đại học trong cả nước để học tiếp ở trình độ Đại học.

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh tốt nghiệp THPT và có điểm thi Đại học, Cao đẳng trên điểm sàn của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Thời Lượng

3 Năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Tiếng Anh Thương Mại


- Về kiến thức: Vận dụng được những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lên nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, trình độ sử dụng Tiếng Anh tối thiểu đạt chuẩn B2 theo khung tham chiếu Châu Âu, sử dụng ngoại ngữ 2 đạt chuẩn A2 theo khung tham chiếu Châu Âu trong giao tiếp thông thường và công việc, khai thác được các kiến thức tin học cơ bản, phần mềm ứng dụng trong chuyên ngành đào tạo, thấm nhuần những nội dung cơ bản về công tác quốc phòng - an ninh của Việt Nam trong điều kiện lịch sử cụ thể của đất nước, vận dụng được những kiến thức cơ bản về ngữ âm - âm vị học Tiếng Anh để phát âm đúng góp phần nâng cao mức độ chuẩn xác về mặt phát âm và tự tin hơn khi giao tiếp, nâng cao vốn từ vựng, các kỹ năng thực hành Tiếng Anh, có kiến thức và kỹ năng chuyên ngành nền tảng về kinh tế, thương mại Quốc tế, tài chính, Marketing, quản trị kinh doanh, biên - phiên dịch, giao tiếp kinh doanh, soạn thảo hợp đồng để có thể ứng dụng trong công tác chuyên môn và hội nhập xã hội; phát triển các kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm và kỹ năng tranh luận.
- Về kỹ năng:
- Có năng lực giao tiếp bằng Tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết) tương đối trôi chảy và phù hợp ở các tình huống công việc và giao tiếp xã hội.
- Vận dụng các kỹ năng như kỹ năng thuyết trình, hội họp, đàm phán, trả lời phỏng vấn, làm việc nhóm, soạn thảo các văn bản nghiệp vụ trong hoạt động kinh doanh thuộc các lĩnh vực thương mại bằng Tiếng Anh.
- Có kỹ năng soạn thảo các hợp đồng kinh tế, các văn bản hành chính và các thư tín thương mại trong hoạt động sản xuất kinh doanh, có năng lực tự học tập, nghiên cứu để tiếp tục tích lũy và nâng cao kiến thức chung và kiến thức nghề nghiệp, có khả năng thích nghi xã hội và môi trường công tác, có khả năng sử dụng các phần mềm ứng dụng trong chuyên ngành đào tạo.
- Sử dụng thành thạo tin học vào nghiệp vụ chuyên môn.

Trường Đại Học Hải Dương
Giữa số 1002 và 1004 , đại lộ Lê Thanh Nghị, Quận Hải Dương, Hải Dương
Người liên hệ: Trường Đại Học Hải Dương
Điện thoại: (0320)3866258
Website: http://www.uhd.edu.vn -
Trường Đại học Hải Dương (Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Hải Dương) là Trường công lập trực thuộc UBND tỉnh Hải Dương, được thành lập ngày 26 tháng 07 năm 2011 trên cơ sở nâng cấp từ Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hải Dương và được đổi tên theo Quyết định số 378/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ. Với truyền thống 52 năm xây dựng và trưởng thành (trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập các cơ sở đào tạo từ các ngành: Tài chính, Kế hoạch, Thương nghiệp, Lao động và Lương thực). Nhà trường có uy tín và thế mạnh đào tạo chuyên nghiệp và dạy nghề theo các bậc: Sơ cấp, Trung cấp, Cao đẳng và Đại học theo các khối ngành kinh tế - kỹ thuật - xã hội. Với phương châm “Đào tạo đạt chất lượng gắn liền với tiết kiệm chi phí cho người học”, bằng nhiều giải pháp khả thi, chất lượng đào tạo của Nhà trường ngày càng được nâng cao, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của xã hội. Hiện Nhà trường luôn năng động, sáng tạo và đổi mới, chủ động vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức: Tích cực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại; làm tốt công tác sinh viên, học sinh; thực hiện các cơ chế thu hút, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, giảng viên; đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo theo hướng tiên tiến, hiện đại; không ngừng nghiên cứu khoa học, mở và đào tạo các ngành bậc đại học, cao đẳng mới gắn với nhu cầu bức xúc của xã hội; phối hợp, trao đổi kinh nghiệm quản lý và đào tạo với các trường đại học có uy tín ở trong và ngoài nước để xây dựng và đào tạo phù hợp cơ chế thị trường và hội nhập Quốc tế.
Đồng bộ tài khoản