Quản Trị Văn Phòng (Hệ Cao Đẳng)

Trường Đại Học Hải Dương

Giữa số 1002 và 1004 , đại lộ Lê Thanh Nghị, Quận Hải Dương, Hải Dương

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo QuảnTrị Văn Phòng

Sinh viên tốt nghiệp có năng lực làm việc trong lĩnh vực văn phòng của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị xã hội và doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế hoặc tự quản lí doanh nghiệp của mình. Sau khi tốt nghiệp nếu có nguyện vọng sinh viên được tham gia thi tuyển liên thông ở các trường Đại học trong cả nước để học tiếp ở trình độ đại học đối với ngành Quản trị văn phòng hoặc các ngành khác trong nhóm ngành Quản trị - Quản lý.

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh tốt nghiệp THPT và có điểm thi Đại học, Cao đẳng trên điểm sàn của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Thời Lượng

3 Năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo QuảnTrị Văn Phòng


- Về kiến thức:
+ Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, sinh viên nắm vững kiến thức chuyên môn: Tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ phận văn phòng thuộc các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị xã hội và doanh nghiệp.
+ Giúp cơ quan và lãnh đạo xây dựng chương trình công tác, lịch làm việc và theo dõi việc thực hiện chương trình, lịch làm việc đó, tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động chung của cơ quan, đơn vị, tham mưu giúp lãnh đạo trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.
+ Giúp lãnh đạo và cơ quan dự thảo các loại văn bản trình cấp có thẩm quyền, soạn thảo các báo cáo gửi cơ quan cấp trên hoặc các tổ chức, cơ quan có liên quan.
+ Quản lí công văn, sổ sách, giấy tờ, quản lí việc lập hồ sơ lưu trữ, biểu báo thống kê.
+ Theo dõi biến động số lượng, chất lượng cán bộ, công chức.
+ Đảm bảo điều kiện vật chất phục vụ các cuộc họp, hội thảo, các chuyến đi công tác của cơ quan và lãnh đạo.
+ Giúp lãnh đạo và cơ quan trong công tác thi đua khen thưởng.
+ Nhận và trả kết quả trong giao dịch công việc giữa cơ quan với các cơ quan, tổ chức và công dân.
+ Thực hiện dịch vụ hành chính công, giải quyết các công việc theo cơ chế “một cửa” theo các quy định hiện hành của pháp luật.
- Về kỹ năng:
+ Có kỹ năng phân tích, giải quyết các vấn đề trong công tác văn phòng, quản trị văn phòng dựa trên nền tảng kiến thức đã được trang bị.
+ Có kỹ năng ứng dụng và sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng hiện đại, các chương trình phần mềm tin học thông dụng trong trao đổi thông tin nghiệp vụ, quản lí văn bản, soạn thảo văn bản và bảo mật thông tin.
+ Có khả năng tự học tập, nghiên cứu và tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn để nâng cao trình độ nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong điều kiện của nền kinh tế thị trường.
+ Có kỹ năng soạn thảo văn bản.
+ Có kỹ năng thuyết trình, nói chuyện trước công chúng.
+ Có kĩ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm.

Trường Đại Học Hải Dương
Giữa số 1002 và 1004 , đại lộ Lê Thanh Nghị, Quận Hải Dương, Hải Dương
Người liên hệ: Trường Đại Học Hải Dương
Điện thoại: (0320)3866258
Website: http://www.uhd.edu.vn -
Trường Đại học Hải Dương (Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Hải Dương) là Trường công lập trực thuộc UBND tỉnh Hải Dương, được thành lập ngày 26 tháng 07 năm 2011 trên cơ sở nâng cấp từ Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hải Dương và được đổi tên theo Quyết định số 378/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ. Với truyền thống 52 năm xây dựng và trưởng thành (trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập các cơ sở đào tạo từ các ngành: Tài chính, Kế hoạch, Thương nghiệp, Lao động và Lương thực). Nhà trường có uy tín và thế mạnh đào tạo chuyên nghiệp và dạy nghề theo các bậc: Sơ cấp, Trung cấp, Cao đẳng và Đại học theo các khối ngành kinh tế - kỹ thuật - xã hội. Với phương châm “Đào tạo đạt chất lượng gắn liền với tiết kiệm chi phí cho người học”, bằng nhiều giải pháp khả thi, chất lượng đào tạo của Nhà trường ngày càng được nâng cao, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của xã hội. Hiện Nhà trường luôn năng động, sáng tạo và đổi mới, chủ động vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức: Tích cực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại; làm tốt công tác sinh viên, học sinh; thực hiện các cơ chế thu hút, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, giảng viên; đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo theo hướng tiên tiến, hiện đại; không ngừng nghiên cứu khoa học, mở và đào tạo các ngành bậc đại học, cao đẳng mới gắn với nhu cầu bức xúc của xã hội; phối hợp, trao đổi kinh nghiệm quản lý và đào tạo với các trường đại học có uy tín ở trong và ngoài nước để xây dựng và đào tạo phù hợp cơ chế thị trường và hội nhập Quốc tế.
Đồng bộ tài khoản