Kế Toán Hệ Đại Học

Trường Đại Học Hải Dương

Giữa số 1002 và 1004 , đại lộ Lê Thanh Nghị, Quận Hải Dương, Hải Dương

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Kế Toán

Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Kế toán có thể làm việc tại các phòng nghiệp vụ về tài chính, kế toán trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các tổ chức tài chính ngân hàng, phi ngân hàng, các công ty chứng khoán, các công ty bảo hiểm và quỹ đầu tư, các phòng tài chính, kế toán trong các cơ quan nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp, các đơn vị sự nghiệp, các cơ sở giáo dục và đào tạo.

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh tốt nghiệp THPT và có điểm thi Đại học, Cao đẳng trên điểm sàn của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Thời Lượng

4 Năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Kế Toán


- Về kiến thức:
+ Có những kiến thức cơ bản về hệ thống khoa tự nhiên, khoa học xã hội, đủ để tiếp thu kiến thức khoa học cơ sở, khoa học chuyên ngành và rèn luyện kỹ năng, thực hành nghề nghiệp cũng như nghiên cứu khoa học.
+ Nằm vững quy định về hệ thống kế toán, chuẩn mực kế toán Việt Nam và Quốc tế
+ Nằm vững các chuẩn mực quy định về đạo đức nghề nghiệp của nghề Kế toán - Kiểm toán
- Về kỹ năng
+ Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán
+ Khả năng đo lường, ghi nhận vào sổ kế toán chi tiết và sổ kế toán tổng hợp các nghiệp vụ Kinh tế - Tài chính chủ yếu phát sinh trong kỳ tại một đơn vị tổ chức
+ Khả năng thực hiện những nghiệp vụ kế toán cuối kỳ, lập báo cáo tài chính và báo cáo thuế
+ Phân biệt và phân tích chi phí trong đơn vị tổ chức...

Trường Đại Học Hải Dương
Giữa số 1002 và 1004 , đại lộ Lê Thanh Nghị, Quận Hải Dương, Hải Dương
Người liên hệ: Trường Đại Học Hải Dương
Điện thoại: (0320)3866258
Website: http://www.uhd.edu.vn -
Trường Đại học Hải Dương (Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Hải Dương) là Trường công lập trực thuộc UBND tỉnh Hải Dương, được thành lập ngày 26 tháng 07 năm 2011 trên cơ sở nâng cấp từ Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hải Dương và được đổi tên theo Quyết định số 378/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ. Với truyền thống 52 năm xây dựng và trưởng thành (trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập các cơ sở đào tạo từ các ngành: Tài chính, Kế hoạch, Thương nghiệp, Lao động và Lương thực). Nhà trường có uy tín và thế mạnh đào tạo chuyên nghiệp và dạy nghề theo các bậc: Sơ cấp, Trung cấp, Cao đẳng và Đại học theo các khối ngành kinh tế - kỹ thuật - xã hội. Với phương châm “Đào tạo đạt chất lượng gắn liền với tiết kiệm chi phí cho người học”, bằng nhiều giải pháp khả thi, chất lượng đào tạo của Nhà trường ngày càng được nâng cao, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của xã hội. Hiện Nhà trường luôn năng động, sáng tạo và đổi mới, chủ động vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức: Tích cực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại; làm tốt công tác sinh viên, học sinh; thực hiện các cơ chế thu hút, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, giảng viên; đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo theo hướng tiên tiến, hiện đại; không ngừng nghiên cứu khoa học, mở và đào tạo các ngành bậc đại học, cao đẳng mới gắn với nhu cầu bức xúc của xã hội; phối hợp, trao đổi kinh nghiệm quản lý và đào tạo với các trường đại học có uy tín ở trong và ngoài nước để xây dựng và đào tạo phù hợp cơ chế thị trường và hội nhập Quốc tế.
Đồng bộ tài khoản