Quản Trị Kinh Doanh (Hệ Cao Đẳng)

Trường Đại Học Hải Dương

Giữa số 1002 và 1004 , đại lộ Lê Thanh Nghị, Quận Hải Dương, Hải Dương

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Quản Trị Kinh Doanh

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có khả năng làm việc trong tất cả các loại hình doanh nghiệp, làm việc ở các phòng ban, phân xưởng sản xuất như: phòng Kinh doanh, phòng Marketing, phòng Tài chính, phòng Kế hoạch sản xuất, phòng Kinh doanh xuất nhập khẩu, phòng Tổ chức lao động và tiền lương, các phân xưởng, tổ sản xuất ở các vị trí khác nhau về các lĩnh vực quản trị như tổ chức, điều hành sản xuất, tổ chức các hoạt động marketing, điều tra nhu cầu thị trường, kiểm tra kiểm soát và quản lý chất chất lượng, quản trị tài chính, quản trị nhân lực, quản trị dự án…Nếu có nguyện vọng sinh viên được tham gia thi tuyển liên thông ở các trường đại học trong cả nước để học tiếp ở trình độ đại học đối với ngành quản trị kinh doanh hoặc các ngành kinh tế khác.

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh tốt nghiệp THPT và có điểm thi Đại học, Cao đẳng trên điểm sàn của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Thời Lượng

3 Năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Quản Trị Kinh Doanh


- Về kiến thức:
+ Nắm vững nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh
+ Có tư duy kinh tế, kinh doanh tổng hợp, nắm vững và đáp ứng yêu cầu của quy luật kinh tế thị trường
+ Có hiểu biết sâu sắc cả lý luận và thực tế chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực kinh doanh
- Về kỹ năng:
+ Hiểu được những nguyên lý cơ bản về quản trị doanh nghiệp
+ Hiểu và xây dựng được cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và các nguyên tắc tổ chức kinh doanh
+ Hiểu và triển khai thực hiện cách thức và quy trình tổ chức thực hiện những nhiệm vụ cụ thể trong hoạt động sản xuất kinh doanh
+ Có sự hiểu biết về các nghiệp vụ kế toán
+ Có sự hiểu biết về thị trường tiền tệ

Trường Đại Học Hải Dương
Giữa số 1002 và 1004 , đại lộ Lê Thanh Nghị, Quận Hải Dương, Hải Dương
Người liên hệ: Trường Đại Học Hải Dương
Điện thoại: (0320)3866258
Website: http://www.uhd.edu.vn -
Trường Đại học Hải Dương (Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Hải Dương) là Trường công lập trực thuộc UBND tỉnh Hải Dương, được thành lập ngày 26 tháng 07 năm 2011 trên cơ sở nâng cấp từ Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hải Dương và được đổi tên theo Quyết định số 378/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ. Với truyền thống 52 năm xây dựng và trưởng thành (trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập các cơ sở đào tạo từ các ngành: Tài chính, Kế hoạch, Thương nghiệp, Lao động và Lương thực). Nhà trường có uy tín và thế mạnh đào tạo chuyên nghiệp và dạy nghề theo các bậc: Sơ cấp, Trung cấp, Cao đẳng và Đại học theo các khối ngành kinh tế - kỹ thuật - xã hội. Với phương châm “Đào tạo đạt chất lượng gắn liền với tiết kiệm chi phí cho người học”, bằng nhiều giải pháp khả thi, chất lượng đào tạo của Nhà trường ngày càng được nâng cao, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của xã hội. Hiện Nhà trường luôn năng động, sáng tạo và đổi mới, chủ động vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức: Tích cực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại; làm tốt công tác sinh viên, học sinh; thực hiện các cơ chế thu hút, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, giảng viên; đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo theo hướng tiên tiến, hiện đại; không ngừng nghiên cứu khoa học, mở và đào tạo các ngành bậc đại học, cao đẳng mới gắn với nhu cầu bức xúc của xã hội; phối hợp, trao đổi kinh nghiệm quản lý và đào tạo với các trường đại học có uy tín ở trong và ngoài nước để xây dựng và đào tạo phù hợp cơ chế thị trường và hội nhập Quốc tế.
Đồng bộ tài khoản