Ngành Việt Nam Học

Đại Học Quốc Gia Hà Nội - VNU

144 đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo VIệt Nam Học

VNH là một lĩnh vực nghiên cứu được quan tâm tại nhiều quốc gia trên thế giới. Hiện nay, chuyên ngành này được giảng dạy và nghiên cứu tại gần 40 cơ sở nghiên cứu và trường ĐH trên thế giới. Tại một số cơ sở, VNH được tổ chức như một khoa độc lập chuyên dạy tiếng Việt và nghiên cứu về các lĩnh vực của Việt Nam. Ở một số cơ sở khác, VNH là một bộ môn nằm trong khu vực nghiên cứu về Đông Nam Á. Trong lãnh thổ Việt Nam, VNH được giảng dạy tại hơn 80 trường ĐH và cao đẳng.

Mục tiêu chương trình đào tạo
Nhằm đem đến cho sinh viên:
- Được tăng cường tiếng Anh từ năm thứ nhất để có thể học được các môn chuyên môn bằng tiếng Anh trong suốt khóa học, bảo đảm đủ tiếng Anh làm việc và nghiên cứu độc lập khi tốt nghiệp;
- Được học tập theo chương trình đào tạo tiên tiến,PPGD hiện đại, thực hiệnbởi các GV có trình độ quốc tế;
- Được phát triển các kỹ năng mềm một cách toàn diện cùng với kiến thức VNH hiện đại, cập nhật và mang tính thực tiễn cao, đủ năng lực làm việc trong bối cảnh cạnh tranh, hội nhập quốc tế;
- Được học tập và nghiên cứu trong điều kiện CSVC, trang thiết bị, hệ thống giáo trình, tài liệu tham khảo, các dịch vụ hỗ trợ… tiệm cận với tiêu chuẩn quốc tế.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định của Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo VIệt Nam Học


- Triết học
- Ngoại ngữ chung
- Ngoại ngữ chuyên ngành
- Lý thuyết và phương pháp nghiên cứu khu vực
- Phương pháp nghiên cứu liên ngành
- Tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam
- Văn hoá vùng và phân vùng văn hoá Việt Nam
- Địa lý các vùng kinh tế Việt Nam
- Các đặc trưng sinh thái môi trường Việt Nam
- Lịch sử chủ quyền và lãnh thổ Việt Nam
- Kinh tế - xã hội Việt Nam: Truyền thống và đổi mới
- Các hệ ngôn ngữ ở Việt Nam
- Nhà nước và pháp luật trong lịch sử Việt Nam
- Văn học và nghệ thuật Việt Nam: Truyền thống và hiện đại
- Việt Nam học ở Việt Nam và trên thế giới
- Làng xã Việt Nam
- Lịch sử quan hệ quốc tế của Việt Nam
- Quá trình dân tộc trong lịch sử Việt Nam
- Văn hoá Việt Nam trong bối cảnh Đông Nam Á
- Văn hoá và ngôn ngữ các dân tộc thiểu số
- Tiếng Việt: Nguồn gốc và quá trình phát triển
- Không gian văn hoá vùng châu thổ Sông Hồng
- Không gian văn hoá miền Trung
- Không gian văn hoá vùng đồng bằng Sông Cửu Long
- Hệ thống chính trị Việt Nam hiện đại
- Luận văn

Đại Học Quốc Gia Hà Nội - VNU
144 đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Điện thoại: (844)37547669 - 37547013
Website: http://www.vnu.edu.vn - Email: vanphong@vnu.edu.vn
Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN - tên giao dịch bằng tiếng Anh: Vietnam National University, Hanoi; viết tắt là VNU) là cơ sở giáo dục đại học công lập bao gồm tổ hợp các trường đại học, viện nghiên cứu khoa học thành viên thuộc các lĩnh vực chuyên môn khác nhau, tổ chức theo hai cấp để đào tạo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ có cơ cấu đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, trong đó tập trung vào lĩnh vực khoa học, công nghệ cao và một số lĩnh vực kinh tế - xã hội mũi nhọn; có chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo, nghiên cứu khoa học tiên tiến; có đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu trình độ cao; có đội ngũ cán bộ quản lý chuyên nghiệp và đồng bộ; kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo với nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng, giữa các ngành khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn, giữa khoa học và công nghệ để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và bồi dưỡng nhân tài khoa học, công nghệ; định hướng phát triển thành đại học nghiên cứu ngang tầm với các đại học có uy tín trong khu vực và trên thế giới.
Đồng bộ tài khoản