TOP KHÓA HỌC TIẾNG ANH

Vốn tiếng Anh hạn chế là một trong những thách thức rất lớn đối với sinh viên Việt Nam. Đây chính là rào cản cơ hội trong tuyển dụng công việc khi ra trường của sinh viên. Một khi Cộng đồng kinh tế chung ASEAN (AEC) chính thức được thành lập vào cuối năm 2015, hơn 600 triệu dân khu vực ASEAN sẽ là một cộng đồng quốc tế thống nhất, lực lượng lao động có thể di chuyển tự do qua biên giới, thị trường lao động sẽ còn cạnh tranh khốc liệt hơn, vấn đề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam trở nên hết sức cấp thiết. Hãy tham khảo TOP các khóa học tiếng Anh tại các trung tâm đào tạo uy tín và trang bị hành trang ngay từ hôm nay!
Đồng bộ tài khoản