Quản Lý Cấp Trung

Viện Đào Tạo Quốc Tế - IEI - Đại Học Quốc Gia TP.HCM

146 Bis Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Quản Lý Cấp Trung

Khoá học được thiết kế nhằm giúp học viên lựa chọn phong cách lãnh đạo phù hợp với từng cá nhân và môi trường. Hoạch định và tổ chức công việc 1 cách hiệu quả, tránh lãng phí thời gian và nhân lực. Nhận thức được tầm quan trọng của động viên nhân viên và các cách thức động viên hiệu quả. Xác định được các cách thức giao việc và dẫn dắt, hướng dẫn công việc cho nhân viên.

Đối Tượng Tham Gia

Khóa học được thiết kế cho các cán bộ quản lý cấp trung (truởng/ phó phòng, tổ truởng)

Thời Lượng

4 ngày

Nội Dung Khóa Học Quản Lý Cấp Trung


Nội dung chính của khóa học này được đề xuất như sau:
- Kỹ năng lãnh đạo
+ Phân biệt lãnh đạo và quản lý
+ Chức năng, nhiệm vụ của nhà lãnh đạo
+ Các phong cách lãnh đạo (thuyết X, thuyết Y), theo hành vi, tình huống)
+ Phẩm chất của lãnh đạo – Các bài tập và tình huống thảo luận
- Kỹ năng hoạch định và tổ chức công việc
+ Họat động: Những điều gây lãng phí thời gian
+ Cách thức sử dụng thời gian hiệu quả
+ Các nguyên tắc trong việc họach định
+ Mục tiêu SMART
+ Sắp xếp thứ tự ưu tiên – Quan trọng và khẩn cấp
+ Bài tập tình huống
+ Thực tập lập kế họach theo từng bộ phận
- Kỹ năng giao việc
+ Họat động: Người sếp bận rộn!
+ Giao việc + Lợi ích của giao việc
+ Những trở ngại từ người quản lý trong giao việc
+ Cấp độ của giao việc
+ 8 bước giao việc
- Động viên nhân viên
+ Tầm quan trọng của động viên
+ Các lý thuyết động viên nhân viên
+ Trắc nghiệm mức độ động viên trong doanh nghiệp
+ Làm thế nào để động viên nhân viên của mình
+ Áp dụng động viên vào thực tế doanh nghiệp
- Kỹ năng huớng dẫn công việc
+ Hoạt động: Rót bia – Đúc kết ý nghĩa và bài học từ hoạt động
+ Thế nào là hướng dẫn công việc
+ Khi nào cần hướng dẫn công việc
+ Những lợi ích của việc hướng dẫn công việc: đối với công ty, cấp quản lý, cá nhân nhân viên, khách hàng
+ Các mong đợi của nhân viên khi được hướng dẫn công việc
+ Chuẩn bị các bước hướng dẫn công việc
+ Bài tập: Chọn lựa vị trí công việc để nhận dạng những chủ đề hướng dẫn công việc
+ 4 bước trong quy trình hướng dẫn công việc nhân viên
+ Lập kế hoạch hướng dẫn công việc – Thiết lập mục tiêu và kết quả hướng dẫn công việc – lập kế hoạch theo dõi và đánh giá sự tiến bộ
+ Bài tập thiết lập mục tiêu, tiêu chí và tiến trình theo dõi

Viện Đào Tạo Quốc Tế - IEI - Đại Học Quốc Gia TP.HCM
146 Bis Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Viện Đào Tạo Quốc Tế - Đại Học Quốc Gia
Điện thoại: 0839118311
Website: http://www.iei.edu.vn -
Nằm trong chiến lược phát triển dài hạn nhằm thúc đẩy tiến trình quốc tế hóa giáo dục, Viện Đào tạo Quốc tế (IEI) đã được ĐHQG-HCM thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 trung tâm trực thuộc là Trung tâm Đào tạo Quốc tế CIE, Trung tâm ngoại ngữ FLC, và Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển nguồn nhân lực CHRD. Trong suốt thời gian hoạt động gần 20 năm, bản thân mỗi đơn vị tiền thân của IEI đã xây dựng được uy tín cao trong xã hội về môi trường giáo dục chất lượng quốc tế. Do đó, sự hợp nhất tạo thế và lực đưa IEI lên tầm cao mới, khẳng định vị trí là cơ sở đào tạo và nghiên cứu uy tín hàng đầu trong cả nước. Với tiêu chí “Kết nối tri thức – Kiến tạo tương lai”, IEI cam kết đặt sinh viên lên vị trí hàng đầu trong mọi hoạt động, hướng đến phát triển toàn diện cho sinh viên cả về trí lực, thể lực và đạo đức nhằm cung cấp nguồn nhân lực có khả năng đóng góp cho sự phát triển kinh tế-xã hội. Với những kinh nghiệm tích lũy được cùng niềm tin mà xã hội và bạn bè quốc tế dành cho, bản thân mỗi cán bộ-viên chức của Viện luôn cam kết cống hiến sức sáng tạo và nhiệt huyết để cùng vững tiến trên chặng đường trước mắt nhằm phát triển các chương trình đào tạo phù hợp cho nhiều đối tượng học viên, mang đến diện mạo mới cho nền giáo dục Việt Nam trong thời đại mới.
Đồng bộ tài khoản