Quản Trị Kinh Doanh Du Lịch - Khách Sạn

Đại Học Văn Hiến - VHU

665-667-669 Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Quản Trị Kinh Doanh Du Lịch - Khách Sạn

Đào tạo những người làm việc trong ngành Du lịch có phẩm chất, đạo đức và sự gắn bó với nghề nghiệp, có kiến thức về Quản trị kinh doanh Du lịch - Khách sạn , có kỹ năng làm việc trong khách sạn, nhà hàng đồng thời có khả năng tiếp tục học tập, để nâng cao trình độ hoặc phát triển nghề nghiệp trong tương lai. Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc ở các khách sạn nhà nước, tư nhân và liên doanh. Những người đủ điều kiện có thể tiếp tục học thêm chương trình sau đại học.

Đối Tượng Tham Gia

Đã tốt nghiệp THPT, có thi tuyển sinh ĐH và đạt điểm xét tuyển theo quy định của Trường.

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Quản Trị Kinh Doanh Du Lịch - Khách Sạn


- Kiến thức giáo dục đại cương
+ Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
+ Tư tưởng Hồ Chí Minh
+ Đường lối Cách Mạng của Đảng Cộng sản Việt nam
+ Lịch sử Việt Nam
+ Đại cương văn hóa Việt Nam
+ Pháp luật đại cương
+ Văn bản tiếng Việt
+ Toán cao cấp
+ Tin học căn bản
+ Ngoại ngữ căn bản
+ Giáo dục Thể chất
+ Giáo dục Quốc phòng
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
+ Kiến thức cơ sở khối ngành: Tổng quan về du lịch; Kinh tế vĩ mô; Kinh tế vi mô; Các nền văn minh thế giới; Địa lý du lịch...
+ Kiến thức chuyên ngành: Lễ tân và quản trị hoạt động lưu trú; Quản trị dịch vụ ăn uống (F&B); Thực phẩm và chế biến thực phẩm; Giám sát trong khách sạn...
+ Thực tập và thi tốt nghiệp

Đại Học Văn Hiến - VHU
665-667-669 Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng đào tạo
Điện thoại: (08)38320333
Website: http://vhu.edu.vn - Email: nfo@vhu.edu.vn
Trường Đại Học Văn Hiến được thành lập theo quyết định số 517/TTg ngày 11/7/1997 của Thủ tướng Chính phủ.
Sau hơn 15 năm hoạt động và phát triển, Trường Đại học Văn Hiến đã trở thành một thương hiệu uy tín về giáo dục Đại học, đào tạo có chất lượng về các ngành Kinh tế; Du lịch; Kỹ thuật; Khoa học xã hội & Nhân văn tại khu vực phía Nam và trong cả nước, gần 15.000 sinh viên đã tốt nghiệp với 30 ngành/chuyên ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng. Sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Văn Hiến hiện đang làm việc trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau tại các vùng miền của đất nước. Trong số đó, nhiều sinh viên đã thành đạt, giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, được các công ty, tổ chức tin tưởng, đánh giá cao.
Đồng bộ tài khoản