Quản Trị Kinh Doanh (Hệ Đại học)

Đại Học Nguyễn Trãi - NTU

266 Đội Cấn , Quận Ba Đình, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Quản Trị Kinh Doanh (Hệ Đại học)

Mục tiêu của khóa học Quản Trị Kinh Doanh: Sinh viên tốt nghiệp có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và ý thức cộng đồng; có sức khỏe tốt, nắm vững những kiến thức về kinh tế- xã hội, quản trị kinh doanh, những kỹ năng chuyên sâu về quản trị doanh nghiệp thương mại, có khả năng hoạch định chính sách, chiến lược, kế hoạch kinh doanh, biết tổ chức hoạt động kinh doanh và tạo lập doanh nghiệp mới. Sinh viên tốt nghiệp có năng lực làm việc tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên theo học chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Quản Trị Kinh Doanh (Hệ Đại học)


Khối lượng kiến thức toàn khoá: 125 tín chỉ (TC), chưa kể phần nội dung về Giáo dục thể chất (3 TC) và Giáo dục Quốc phòng và An ninh (165 tiết). Chuẩn về kiến thức:
- Có kiến thức đủ rộng về nền kinh tế, quản lý và kinh doanh bao gồm: Kinh tế vi mô; Kinh tế vĩ mô;Nguyên lý thống kê; Nguyên lý kế toán; Kinh tế lượng; Luật kinh tế; Marketing căn bản.
- Đảm bảo kiến thức căn bản, cập nhật và phát triển về Quản trị kinh doanh gồm: Kinh tế môi trường; Kinh tế doanh nghiệp thương mại – dịch vụ; Thuế và hệ thống thuế ở Việt Nam; Quản lý nhà nước về thương mại; Tâm lý quản trị; Thương mại điện tử; Sở hữu trí tuệ; Kinh tế quốc tế; Thị trường chứng khoán.
- Nắm vững kiến thức chuyên sâu và thực tiễn về Quản trị doanh nghiệp bao gồm: Quản trị chiến lược; Quản trị nhân lực; Quản trị tác nghiệp; Quản trị tài chính; Quản trị marketing; Quản trị rủi ro; Hệ thống thông tin quản trị; Quản trị dự án; Quản trị chất lượng.
- Có kiến thức bổ trợ và phát triển sang các ngành đào tạo khác và các trường thuộc khối Kinh tế - Quản lý – Kinh doanh.

Đại Học Nguyễn Trãi - NTU
266 Đội Cấn , Quận Ba Đình, Hà Nội
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: 04.37481752
Website: http://www.ntu.vn - Email: tuyensinh@ntu.vn
Trường Đại học Nguyễn Trãi được thành lập theo Quyết định số 183/QĐ-TTg ngày 05/02/2008 của Thủ tướng chính phủ và chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường tự hào mang tên đại anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi, một nhân vật toàn tài, một cá nhân kiệt xuất của lịch sử Việt Nam, đã được UNESCO công nhận “Danh nhân văn hoá Thế giới”. Phương châm đào tạo của trường là “Chất lượng - Trung thực - Nhân văn và Bền vững”, với triết lý “Hiền tài là nguyên khí Quốc gia - Vì lợi ích trăm năm trồng người”.
Đồng bộ tài khoản