Quản Trị Kinh Doanh - Hệ Đại Học

Đại Học Văn Hiến - VHU

665-667-669 Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Quản Trị Kinh Doanh

Quản trị kinh doanh là ngành cung cấp các kiến thức, kỹ năng thực hành và khả năng ra quyết định nhằm giải quyết các vấn đề quản trị tổng quát, quản trị kinh doanh, quản trị sản xuất, quản trị chất lượng, quản trị chiến lược và lập kế hoạch kinh doanh nhằm duy trì lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp, mang lại lợi ích tối đa cho khách hàng, doanh nghiệp và xã hội, trong môi trường kinh doanh đầy thách thức của quá trình toàn cầu hóa hiện nay.
Đào tạo sinh viên bậc cử nhân có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; nắm được những kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, quản trị kinh doanh và các kỹ năng căn bản; có khả năng hoạch định chính sách, chiến lược và hoạt động kinh doanh, khởi nghiệp và điều hành doanh nghiệp mới. Các sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các cơ quan, tổ chức thuộc các ngành kinh tế khác nhau, tại các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thương mại - dịch vụ, xuất nhập khẩu trong và ngoài nước.

Đối Tượng Tham Gia

- Công dân Việt Nam có đủ sức khỏe học tập; không ở thời kỳ bị kỷ luật, truy cứu trách nhiệm hình sự hay truy tố trong thời gian thi hành án.
- Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung học chuyên nghiệp, Trung học bổ túc và các văn bằng tương đương.

Thời Lượng

4 năm, chia làm 8 học kỳ

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Quản Trị Kinh Doanh


- Khối kiến thức giáo dục đại cương (31 tín chỉ)
+ Ngoại ngữ
+ Tin học (không tích lũy)
+ Kỹ năng cá nhân (không tích lũy)
+ Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên
+ Giáo dục thể chất (không tích lũy)
+ Giáo dục quốc phòng-an ninh (không tích lũy)
- Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (100 tín chỉ)
+ Kiến thức cơ sở (của khối, nhóm và ngành): Marketing căn bản; Kinh tế vi mô; Kinh tế vĩ mô; Quản trị học; Lý thuyết tài chính-tiền tệ...
+ Kiến thức ngành: Kinh tế lượng; Toán kinh tế;Thống kê ứng dụng trong k.doanh; Pháp luật trong kinh doanh; Văn hóa Doanh nghiệp; Thiết lập và thẩm định dự án...
+ Kiến thức tốt nghiệp

Đại Học Văn Hiến - VHU
665-667-669 Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng đào tạo
Điện thoại: (08)38320333
Website: http://vhu.edu.vn - Email: nfo@vhu.edu.vn
Trường Đại Học Văn Hiến được thành lập theo quyết định số 517/TTg ngày 11/7/1997 của Thủ tướng Chính phủ.
Sau hơn 15 năm hoạt động và phát triển, Trường Đại học Văn Hiến đã trở thành một thương hiệu uy tín về giáo dục Đại học, đào tạo có chất lượng về các ngành Kinh tế; Du lịch; Kỹ thuật; Khoa học xã hội & Nhân văn tại khu vực phía Nam và trong cả nước, gần 15.000 sinh viên đã tốt nghiệp với 30 ngành/chuyên ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng. Sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Văn Hiến hiện đang làm việc trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau tại các vùng miền của đất nước. Trong số đó, nhiều sinh viên đã thành đạt, giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, được các công ty, tổ chức tin tưởng, đánh giá cao.
Đồng bộ tài khoản