Quản Trị Văn Phòng

Trường Đại Học Nội Vụ Hà Nội - NV

Số 36 đường Xuân La, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Quản Trị Văn Phòng

Đến với ngành Quản trị văn phòng, sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về quản lý nhà nước, công tác văn thư, lưu trữ, soạn thảo, ban hành văn bản và các hoạt động của văn phòng. Thành thạo việc giải quyết văn bản đi, đến, lập hồ sơ hiện hành. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể thực hiện được công tác tham mưu, giúp cho lãnh đạo cơ quan trong quản lý điều hành hoạt động của các đơn vị quản lý nhà nước cấp cơ sở, thành thạo nghiệp vụ giúp lãnh đạo cơ quan xây dựng.

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên theo học chuyên ngành quản trị văn phòng.

Thời Lượng

3 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Quản Trị Văn Phòng


- Ngành Quản trị văn phòng được xây dựng dựa trên nhu cầu của xã hội nhằm cung cấp nguồn nhân lực có chuyên môn, trình độ về Quản trị văn phòng bậc cao đẳng cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp từ Trung ương đến địa phương.
- Sinh viên học ngành Quản trị văn phòng sẽ được học các học phần để có trình độ, năng lực:
+ Quản lí, triển khai, hướng dẫn và áp dụng các kĩ thuật nghiệp vụ văn phòng:
Các kĩ năng làm việc và các biện pháp có tính công nghệ được áp dụng trong việc tổ chức hoạt động, điều hành và quản lí văn phòng để giải quyết các công việc liên quan đến công tác quản lí, điều hành của các cơ quan, tổ chức nói chung và của văn phòng nói riêng.
+ Thực hiện thành thạo các kĩ thuật nghiệp vụ hành chính:
Kĩ thuật tham mưu, tổng hợp và cung cấp thông tin phục vụ cho hoạt động quản lí; kĩ thuật soạn thảo văn bản; kĩ thuật tổ chức bảo quản, quản lí văn bản và khai thác sử dụng có hiệu quả các nguồn thông tin phục vụ cho cơ quan và lãnh đạo; kĩ năng giao tiếp nơi công sở; phương pháp tổ chức các hoạt động, bố trí sắp xếp các công việc và cải tiến lề lối làm việc trong văn phòng; phương pháp kiểm tra, đánh giá, điều hành các hoạt động của cấp dưới thuộc thẩm quyền.
+ Ứng dụng và sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng hiện đại; các chương trình phần mềm tin học thông dụng trong trao đổi thông tin nghiệp vụ, quản lí văn bản, soạn thảo văn bản và bảo mật thông tin.

Trường Đại Học Nội Vụ Hà Nội - NV
Số 36 đường Xuân La, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội
Người liên hệ: Văn phòng đào tạo
Điện thoại: (04)37533659
Website: http://www.truongnoivu.edu.vn -
Đội ngũ cán bộ, công chức (cán bộ) là một bộ phận quan trọng của nền hành chính nhà nước. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất tốt, chuyên môn vững vàng đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách hành chính nhà nước trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, tuy có những nhiệm vụ cụ thể khác nhau trong các thời kỳ, song tập thể nhà trường luôn đoàn kết, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, bám sát nhiệm vụ cơ quan cấp trên giao, hoàn thành tốt nhiệm vụ và không ngừng đổi mới phát triển. Trường đã tự khẳng định được vị thế của mình trước yêu cầu của ngành và nhu cầu của xã hội. Đã đào tạo, bồi dưỡng hàng ngàn cán bộ cung cấp cho ngành nội vụ và cho xã hội. Các thế hệ sinh viên, học sinh tốt nghiệp ra Trường không ngừng trưởng thành và phát triển.
Đồng bộ tài khoản