Tài chính - Ngân hàng ( Hệ Đại Học )

Đại Học Nguyễn Trãi - NTU

266 Đội Cấn , Quận Ba Đình, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Tài chính - Ngân hàng ( Hệ Đại Học )

Cử nhân ngành Tài chính – Ngân hàng có kiến thức cơ bản về kinh tế, xã hội, quản trị kinh doanh và tài chính tiền tệ; có đủ năng lực để giải quyết những vấn đề chuyên môn về tài chính, tín dụng, phân tích đầu tư, quản lý dự án, kinh doanh tiền tệ và quản lý tài chính tiền tệ đáp ứng yêu cầu của hệ thống Tài chính – Ngân hàng hiện đại; có khả năng nghiên cứu đề xuất các chính sách, chế độ về lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng; có trình độ ngoại ngữ, tin học đủ để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và đáp ứng chuẩn đầu ra của trường ĐH Nguyễn Trãi.

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên theo học chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Tài chính - Ngân hàng ( Hệ Đại Học )


Khối lượng kiến thức toàn khóa:130 tín chỉ (TC), chưa kể nội dung về Giáo dục Thể chất (3TC) và Giáo dục quốc phòng an ninh (165 tiết). Chuẩn về kiến thức:
- Nắm vững những kiến thức về Kinh tế và Quản trị kinh doanh như: Kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô, kinh tế lượng, nguyên lý thống kê, nguyên lý kế toán, marketing căn bản.
- Có kiến thức về pháp luật, nhất là các quy định của pháp luật trực tiếp điều chỉnh hoạt động chuyên môn nghiệp vụ ngân hàng.
- Nắm vững và vận dụng được vào thực tiễn các kiến thức về tài chính - ngân hàng hiện đại: Lý thuyết tài chính- Tiền tệ; Tài chính quốc tế; Quản trị kinh doanh ngân hàng; Thanh toán quốc tế; Kinh doanh ngoại hối; Kinh doanh bảo hiểm; Thuế; Tài chính doanh nghiệp; Thị trường chứng khoán và Ngân hàng Trung ương hiện đại.
- Vận dụng một cách vững vàng các kiến thức chuyên sâu về nghiệp vụ Tài chính - Ngân hàng và nắm vững các chính sách, chế độ, cơ chế, quy chế, quy trình của nghiệp vụ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng.

Đại Học Nguyễn Trãi - NTU
266 Đội Cấn , Quận Ba Đình, Hà Nội
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: 04.37481752
Website: http://www.ntu.vn - Email: tuyensinh@ntu.vn
Trường Đại học Nguyễn Trãi được thành lập theo Quyết định số 183/QĐ-TTg ngày 05/02/2008 của Thủ tướng chính phủ và chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường tự hào mang tên đại anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi, một nhân vật toàn tài, một cá nhân kiệt xuất của lịch sử Việt Nam, đã được UNESCO công nhận “Danh nhân văn hoá Thế giới”. Phương châm đào tạo của trường là “Chất lượng - Trung thực - Nhân văn và Bền vững”, với triết lý “Hiền tài là nguyên khí Quốc gia - Vì lợi ích trăm năm trồng người”.
Đồng bộ tài khoản