Tài Chính Ngân Hàng - Hệ Đại Học

Đại Học Văn Hiến - VHU

665-667-669 Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Tài Chính Ngân Hàng

Đào tạo cử nhân ngành Tài chính - Ngân hàng có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; nắm được những kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, quản trị kinh doanh, tài chính và ngân hàng; có khả năng nghiên cứu, hoạch định chính sách và giải quyết những vấn đề chuyên môn về tài chính và ngân hàng. Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các tổ chức tài chính và ngân hàng ở cấp Trung ương, địa phương hay các tổ chức kinh doanh tiền tệ.

Đối Tượng Tham Gia

Tốt nghiệp THPT, có thi tuyển sinh ĐH và đạt điểm xét tuyển theo quy định của Trường Đại học Văn Hiến

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Tài Chính Ngân Hàng


- Kiến thức giáo dục đại cương
+ Những nguyên lý cơ bản của Chủ Nghĩa Mác - Lênin
+ Tư tưởng Hồ Chí Minh
+ Đường lối Cách Mạng của Đảng CSVN
+ Tiếng Anh chuyên ngành
+ Toán cao cấp
+ Lý thuyết xác suất và thống kê
+ Pháp luật đại cương
+ Tin học căn bản
+ Giáo dục Thể chất
+ Giáo dục Quốc phòng
+ Kinh tế quốc tế
+ Tài chính - tiền tệ
+ Địa lý kinh tế Việt Nam
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
+ Kiến thức cơ sở khối ngành: Kinh tế vi mô; Kinh tế vĩ mô
+ Kiến thức cơ sở ngành: Nguyên lý thống kê; Nguyên lý kế toán; Luật kinh tế; Kinh tế lượng
+ Kiến thức ngành: Tài chính - ngân hàng; Tài chính doanh nghiệp; Tài chính quốc tế; Nghiệp vụ ngân hàng 1,...
+ Kiến thức bổ trợ: Quản trị tài chính; Quản trị học; Tiếng Anh chuyên ngành; Marketing căn bản; Phương pháp nghiên cứu khoa học
+ Kiến thức chuyên ngành: Tài chính công ty đa quốc gia; Nghiệp vụ ngân hàng; Tài chính doanh nghiệp; Quản trị ngân hàng thương mại
+ Thực tập và tốt nghiệp

Đại Học Văn Hiến - VHU
665-667-669 Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng đào tạo
Điện thoại: (08)38320333
Website: http://vhu.edu.vn - Email: nfo@vhu.edu.vn
Trường Đại Học Văn Hiến được thành lập theo quyết định số 517/TTg ngày 11/7/1997 của Thủ tướng Chính phủ.
Sau hơn 15 năm hoạt động và phát triển, Trường Đại học Văn Hiến đã trở thành một thương hiệu uy tín về giáo dục Đại học, đào tạo có chất lượng về các ngành Kinh tế; Du lịch; Kỹ thuật; Khoa học xã hội & Nhân văn tại khu vực phía Nam và trong cả nước, gần 15.000 sinh viên đã tốt nghiệp với 30 ngành/chuyên ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng. Sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Văn Hiến hiện đang làm việc trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau tại các vùng miền của đất nước. Trong số đó, nhiều sinh viên đã thành đạt, giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, được các công ty, tổ chức tin tưởng, đánh giá cao.
Đồng bộ tài khoản