Thay Đổi Và Phát Triển Tổ Chức

Công Ty TNHH Manage Soft

65/11 Bùi Thị Xuân, Phường 5, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Thay Đổi Và Phát Triển Tổ Chức

Khóa học này mô tả và ứng dụng quy trình phát triển tổ chức, các phương pháp giúp thay đổi tổ chức, cũng như phân tích các nỗ lực thực hiện thay đổi, xem xét và thay đổi các sai lầm thường gặp trong việc phát triển tổ chức một cách hiệu quả.
Mục tiêu khoá học:
- Mô tả và ứng dụng quy trình phát triển tổ chức (PTTC) qua bốn bước.
- Xem xét và thực hành các kỹ năng cần thiết để trở thành một tác nhân thành công tạo ra sự thay đổi.
- Giải thích các phương pháp khác nhau được nhà tư vấn PTTC bên trong và ngoài công ty sử dụng.
- Minh họa và ứng dụng 7 phương châm giúp thay đổi tổ chức hiệu quả.
- Thiết kế mô hình chẩn đoán và bảng khảo sát cần thiết để phân tích các nỗ lực thực hiện thay đổi.
- Xem xét và tránh những sai lầm thường gặp của các nhà tư vấn PTTC.
- Giới thiệu và thể chế hóa các nỗ lực thực hiện thay đổi trong các tổ chức thực tế.

Đối Tượng Tham Gia

Tất cả các bạn có hứng thú với khoá học Thay Đổi Và Phát Triển Tổ Chức

Thời Lượng

5 ngày

Nội Dung Khóa Học Thay Đổi Và Phát Triển Tổ Chức


- Ngày 1: Giới thiệu về Phát triển Tổ chức (PTTC) và Quản lý Sự thay đổi
+ Giới thiệu
+ Định nghĩa PTTC và những thay đổi không được chuẩn bị trước
+ Phân biệt điểm mạnh và điểm yếu của các nhà tư vấn bên trong và ngoài công ty
+ Xem xét các kỹ năng và vai trò mà các nhà tư vấn PTTC cần phải có
+ Thực hành kỹ năng thực tế
+ Tổng quan quá trình PTTC
- Ngày 2: Bước 1 của quy trình PTTC: Bắt đầu và Lập hợp đồng
+ Xác định khách hàng và xây dựng sự cam kết của khách hàng
+ Thực hành kỹ năng: viết một bản đề xuất thay đổi hiệu quả (hợp đồng)
+ Xem xét các vấn đề về quan hệ cá nhân trong quá trình bắt đầu và lập hợp đồng
- Ngày 3: Vượt qua thái độ chống đối sự thay đổi và bước 2 trong quy trình PTTC: Chẩn đoán
+ Liệt kê các nguyên nhân khiến nhân viên chống lại sự thay đổi và những điều cần làm
+ Xem xét và áp dụng bảy phương châm giúp thay đổi tổ chức một cách hiệu quả
+ Thực hành kỹ năng vượt qua thái độ chống đối sự thay đổi
+ Định nghĩa việc chẩn đoán và giới thiệu các phương pháp chẩn đoán
- Ngày 4: Chẩn đoán (tt) và bước 3 trong quy trình PTTC: Thiết kế phương pháp can thiệp
+ Xem xét các mô hình về các cấp độ chẩn đoán: tổ chức, nhóm, cá nhân
+ Xem xét các điểm mạnh và yếu của các phương pháp thu thập dữ liệu
+ Thực hành kỹ năng thiết kế bảng khảo sát
+ Giới thiệu và ứng dụng chu kỳ thu thập dữ liệu
+ Giới thiệu các loại can thiệp theo từng cấp độ chẩn đoán
- Ngày 5: Bước 4 trong quy trình PTTC: Tiến hành can thiệp và đánh giá
+ Xem xét và ứng dụng 5 đặc trưng chính của các can thiệp về PTTC
+ Chọn những cách can thiệp phù hợp căn cứ trên dữ liệu chẩn đoán được
+ Xem xét các phương pháp đánh giá hiệu quả của sự can thiệp
+ Thực hành kỹ năng: lên kế hoạch cho hành động can thiệp bao gồm luôn việc đánh giá
+ Tổng kết khóa học, ứng dụng và liên hoan

Công Ty TNHH Manage Soft
65/11 Bùi Thị Xuân, Phường 5, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (848)39930098
Website: http://managesoft.com.vn - Email: nfo@managesoft.com.vn
Manage Soft là công ty hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, đào tạo, xây dựng phát triển phần mềm, thiết kế website, thiết kế hệ thống mạng và cung cấp phần cứng,… luôn đi tiên phong trong việc áp dụng những công nghệ mới vào các sản phẩm. Với đội ngũ nhân viên trẻ trung, giàu nhiệt huyết và phong cách làm việc chuyên nghiệp, chúng tôi đã đem đến cho khách hàng nhiều sản phẩm chất lượng.
Sứ mệnh: Manage Soft cung cấp các dịch vụ và giải pháp phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp phát huy tối đa thế mạnh và tiềm năng của mình để nâng cao hiệu quả lao động, sản xuất trong thời đại CNTT hóa.
Tầm nhìn: Manage Soft luôn định hướng để trở thành nhà cung cấp dịch vụ và giải pháp mềm hàng đầu cho cộng đồng doanh nghiệp. Góp phần đưa doanh nghiệp đến thành công trong hoạt động kinh doanh cũng như quản lý.
Đồng bộ tài khoản