Ứng Dụng Phần Mềm - CNTT

Cao Đẳng Thực Hành FPT Polytechnic

Tầng 2, nhà F, tòa nhà VAS, Khu đô thị Mỹ Đình I, Quận Từ Liêm, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ứng Dụng Phần Mềm

Giờ đây, trong doanh nghiệp, máy tính là một công cụ không thể thiếu cho các hoạt động, từ văn phòng tới các chuyên môn sâu. Vấn đề lớn nhất của các doanh nghiệp hiện nay là ứng dụng công nghệ thông tin một cách hiệu quả nhằm tăng năng suất lao động. Công nghệ thông tin trở thành một phần hạ tầng cốt lõi của doanh nghiệp. Chuyên ngành Ứng dụng Công nghệ thông tin (Business Information Technology) trang bị kiến thức giúp người học đưa ra giải pháp toàn diện nhằm xây dựng, quản trị và tối ưu hạ tầng công nghệ thông tin, phù hợp điều kiện thực tiễn của doanh nghiệp.
Đặc biệt trong phiên bản BusinessIT.2014, chuyên ngành Ứng dụng Công nghệ thông tin tập trung vào việc ứng dụng các thành quả mới nhất như Điện toán đám mây (Cloud computing) và Dịch vụ phần mềm (SaaS - Software as a service) nhằm đưa tới cho người học những kỹ thuật và kỹ năng về giải pháp công nghệ hiệu quả với chi phí thấp, giải quyết các bài toán trong doanh nghiệp.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy định của trường Cao Đẳng Thực Hành Trường Đại Học FPT

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ứng Dụng Phần Mềm


- Lựa chọn cấu hình máy tính, lắp ráp, cài đặt, bảo trì và xử lý sự cố hệ điều hành (Windows/Linux), phần mềm cho các máy tính của doanh nghiệp
- Khảo sát, thiết kế và cài đặt hệ thống mạng, chẩn đoán và xử lý các sự cố mạng cho hệ thống mạng của doanh nghiệp (thiết kế bản vẽ kỹ thuật, thi công cáp, cài đặt máy tính, cấu hình TCP/IP, cấu hình các thiết bị mạng: Switch, Router, Modem, Access Point)
- Triển khai các phần mềm mã nguồn mở, phần mềm hướng dịch vụ Software as a Service, điện toán đám mây, marketing trên Internet
- Quản trị dự án công nghệ thông tin
- Quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu
- Xây dựng và quản trị hệ thống mạng doanh nghiệp trên môi trường Windows Server/ Linux
- Xây dựng và phát triển hạ tầng thiết bị mạng: Router, Switch, Firewall

Cao Đẳng Thực Hành FPT Polytechnic
Tầng 2, nhà F, tòa nhà VAS, Khu đô thị Mỹ Đình I, Quận Từ Liêm, Hà Nội
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (04)73059886 - (04)73080898
Website: http://www.poly.edu.vn - Email: caodang@fpt.edu.vn
Hệ Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic thuộc Đại học FPT được thực hiện đào tạo và cấp bằng Cao đẳng nghề theo Quyết định của Tổng cục dạy nghề bắt đầu từ ngày 01/07/2010. Trường hướng tới mục tiêu cung cấp kỹ năng nghề nghiệp chất lượng cao cho người học, đảm bảo được tính cạnh tranh trong môi trường phát triển ngày càng cao.
Với nhận định nền kinh tế Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ trong đó có sự đóng góp to lớn từ trên 500.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ với từ 10 đến 200 nhân viên. Trường cao đẳng thực hành FPT nhắm tới mục tiêu cung cấp nguồn nhân lực được đào tạo tốt cho nhu cầu phát triển của không chỉ các doanh nghiệp lớn mà còn cho các doanh nghiệp này.
Hướng tới người học chung trên toàn Việt Nam, chương trình cao đẳng thực hành của Trường được thiết kế dựa trên những kỹ năng thiết yếu nhất để làm việc và tương thích với các hệ thống đào tạo tiên tiến trên thế giới.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản