Công Nghệ Giống Cây Trồng

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU

Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Công Nghệ Giống Cây Trồng

Chương trình đào tạo ngành Công Nghệ Giống Cây Trồng trình độ đại học đào tạo kỹ sư Công Nghệ Giống Cây Trồng có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có ý thức phục vụ nhân dân, đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực và kinh tế của đất nước và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Với mục tiêu:
- Trang bị các kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về công tác chọn tạo Giống Cây Trồng
- Hiểu rõ các nguyên lý của các quá trình sinh học liên quan tới Giống Cây Trồng
- Có kiến thức cơ bản về sinh học, hóa học, sinh hoá, thống kê sinh học và tin học để hỗ trợ việc học tập
- Có khả năng chọn tạo và quản lý Giống Cây Trồng
- Có khả năng tự học và nghiên cứu
- Có khả năng tham gia, quản lý việc sản xuất và ứng dụng các công nghệ mới trong chọn tạo Giống Cây Trồng, tự tin trong nghề nghiệp nhằm phục vụ cho sản xuất giống nông nghiệp ở ĐBSCL và đủ trình độ để theo học sau đại học trong và ngoài nước
- Sinh viên tốt nghiệp ngành Công Nghệ Giống Cây Trồng có đủ năng lực để làm việc trong nhiều lĩnh vực về Giống Cây Trồng, kỹ thuật chọn tạo, canh tác các loại cây trồng tại các cơ sở nông nghiệp như Sở Nông nghiệp, Trung tâm Khuyến Nông, Trung tâm giống, Công ty sản xuất hạt giống và các Viện, Trường

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo

Thời Lượng

Theo quy định của Ngành Công Nghệ Giống Cây Trồng. Tổng số học phần: 68. Tổng số tín chỉ: 120 (Số tín chỉ bắt buộc: 84, số tín chỉ tự chọn: 36)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Công Nghệ Giống Cây Trồng


Bao gồm 68 môn. Gồm các môn chính như:
- Chọn giống cây lương thực - thực phẩm (Số tiết 40 gồm LT: 20, TH: 20)
- Chọn giống cây rau màu (Số tiết 40 gồm LT: 20, TH: 20)
- Chọn giống cây dài ngày (Số tiết 40 gồm LT: 20, TH: 20)
- Công nghệ hạt giống (Số tiết 60 gồm LT: 30, TH: 30)
- Luật cây trồng (Số tiết 30 gồm LT: 30)
- Kiểm định hạt giống (Số tiết 40 gồm LT: 20, TH: 20)
- Chọn giống cây trồng (Số tiết 40 gồm LT: 20, TH: 20)
- Dinh dưỡng cây trồng (Số tiết 30 gồm LT: 30)
- Hệ thống canh tác (Số tiết 30 gồm LT: 30)
- Các môn học khác

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU
Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Người liên hệ: Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: (84-710)3832663
Website: http://www.ctu.edu.vn - Email: dhct@ctu.edu.vn
Đại học Cần Thơ (ĐHCT), cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của Nhà nước ở ĐBSCL, là trung tâm văn hóa - khoa học kỹ thuật của vùng. Trường đã không ngừng hoàn thiện và phát triển, từ một số ít ngành đào tạo ban đầu, Trường đã củng cố, phát triển thành một trường đa ngành đa lĩnh vực. Hiện nay Trường đào tạo 76 chuyên ngành đại học, 28 chuyên ngành cao học 8 chuyên ngành nghiên cứu sinh và 1 chuyên ngành cao đẳng.
Nhiệm vụ chính của Trường là đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong vùng. Song song với công tác đào tạo, ĐHCT đã tham gia tích cực các chương trình NCKH, ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm giải quyết các vấn đề về khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hoá và xã hội của vùng. Từ những kết quả của các công trình NCKH và hợp tác quốc tế, Trường đã tạo ra nhiều sản phẩm, qui trình công nghệ phục vụ sản xuất, đời sống và xuất khẩu, tạo được uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.
Đồng bộ tài khoản