Công Nghệ Giống Vật Nuôi

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU

Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Công Nghệ Giống Vật Nuôi

Chương trình đào tạo ngành Công Nghệ Giống Vật Nuôi đào tạo kỹ sư Giống Vật Nuôi có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt, có trình độ năng lực đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực và phát triển kinh tế đất nước, có kiến thức và kỹ năng của ngành Chăn nuôi thú y và Công nghệ sinh học. Với mục tiêu:
- Giúp cho sinh viên hiểu rõ các nguyên lý của quá trình sinh học liên quan đến nuôi dưỡng, chọn giống, bảo vệ và quản lý vật nuôi
- Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và xã hội
- Có kỹ thuật cao trong công tác chọn tạo giống
- Có khả năng tổ chức và công tác trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y
- Có khả năng tự học, nghiên cứu và nâng cao trình độ
- Tham gia quản lý sản xuất, kinh doanh các lĩnh vực có liên quan trong và ngoài nước
- Sinh viên tốt nghiệp ngành Công Nghệ Giống Vật Nuôi đủ năng lực làm việc tại các công ty, xí nghiệp nông nghiệp, nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi và sản xuất thuốc thú y, các Trung tâm giống vật nuôi, Trung tâm khuyến nông, Chi cục thú y, các viện nghiên cứu, trường học, các công ty tư vấn, chuyển giao công nghệ, thiết kế và xây lắp nông nghiệp

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo

Thời Lượng

Theo quy định của chương trình học ngành Công Nghệ Giống Vật Nuôi. Tổng số học phần: 68. Tổng số tín chỉ: 120 (Số tín chỉ bắt buộc: 96, số tín chỉ tự chọn: 24)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Công Nghệ Giống Vật Nuôi


Bao gồm 68 môn. Gồm các môn chính:
- Chọn giống gia súc (Số tiết: 40, gồm LT: 20 và TN: 20)
- Cơ thể học gia súc (Số tiết: 40, gồm LT: 20 và TN: 20)
- Di truyền học động vật (Số tiết: 40, gồm LT: 20 và TN: 20)
- Dinh dưỡng gia súc (Số tiết: 40, gồm LT: 20 và TN: 20)
- Sinh lý gia súc (Số tiết: 60, gồm LT: 30 và TN: 30)
- Tổ chức học động vật (Số tiết: 40, gồm LT: 20 và TN: 20)
- Dược lý thú y (Số tiết: 40, gồm LT: 20 và TN: 20)
- Quản lý sản xuất chăn nuôi (Số tiết: 40, gồm LT: 20 và TN: 20)
- Bệnh ký sinh gia súc (Số tiết: 40, gồm LT: 20 và TN: 20)
- Nuôi động vật thí nghiệm (Số tiết: 40, gồm LT: 20 và TN: 20)
- Các môn học khác

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU
Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Người liên hệ: Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: (84-710)3832663
Website: http://www.ctu.edu.vn - Email: dhct@ctu.edu.vn
Đại học Cần Thơ (ĐHCT), cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của Nhà nước ở ĐBSCL, là trung tâm văn hóa - khoa học kỹ thuật của vùng. Trường đã không ngừng hoàn thiện và phát triển, từ một số ít ngành đào tạo ban đầu, Trường đã củng cố, phát triển thành một trường đa ngành đa lĩnh vực. Hiện nay Trường đào tạo 76 chuyên ngành đại học, 28 chuyên ngành cao học 8 chuyên ngành nghiên cứu sinh và 1 chuyên ngành cao đẳng.
Nhiệm vụ chính của Trường là đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong vùng. Song song với công tác đào tạo, ĐHCT đã tham gia tích cực các chương trình NCKH, ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm giải quyết các vấn đề về khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hoá và xã hội của vùng. Từ những kết quả của các công trình NCKH và hợp tác quốc tế, Trường đã tạo ra nhiều sản phẩm, qui trình công nghệ phục vụ sản xuất, đời sống và xuất khẩu, tạo được uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.
Đồng bộ tài khoản