CPIM Học Phần 2: Master Planning of Resources

CEL Consulting

49 Bùi Đình Túy, phường 24, quận Bình Thạnh,

Giới Thiệu Khóa Học CPIM Module 2

Học Quản Trị Chuỗi Cung Ứng với chương trình tiêu chuẩn quốc tế của APICS

Theo báo cáo của các chuyên gia chuỗi cung ứng, điều hành, cải thiện chuỗi cung ứng đóng vai trò quan trọng trong việc giảm chi phí điều hành, sản xuất. 51% ý kiến khảo sát cho rằng việc cải tiến chuỗi cung ứng là rất quan trọng, 37% lựa chọn quan trọng và 83% cho rằng một chuỗi cung ứng xuất sắc sẽ nâng cao giá trị khách hàng, tăng giá trị dịch vụ. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp hiện nay đang cố gắng cải tiến chuỗi cung ứng nhằm giảm thiểu chi phí điều hành, tăng lợi thế cạnh tranh với các công ty đối thủ.

 

Là đối tác chính thức của APICS tại Việt Nam từ 2010, CEL Consulting mang các chương trình đào tạo CPIM và CSCP vào Việt Nam với niềm tin đào tạo và phát triển nhân lực sẽ đem lại giá trị hữu hình cho việc phát triển doanh nghiệp.
Để vận hành chuỗi cung ứng của doanh nghiệp hiệu quả, khoảng 54% chuyên gia cho rằng có kinh nghiệm chuyên môn trong ngành công nghiệp là một lợi thế và hơn 40% chuyên gia đều đồng tình rằng bên cạnh việc có kinh nghiệm chuyên môn thì bằng cấp của APICS hay ISM cũng quan trọng không kém trong việc đánh giá, phát triển nguồn lực

 

Chương trình đào tạo CPIM học phần 2 - Master Planning of Resources là một trong những nội dung cốt lõi của chương trình học. Khóa học bao hàm các khái niệm của việc chuyển đổi hoạt động bán hàng, marketing và các yêu cầu kinh doanh thành một kế hoạch quản lý thực thi hiệu quả và mang tính kinh tế cao, thay đổi linh hoạt theo nhiều môi trường kinh doanh phức tạp. Bên cạnh đó, học viên sẽ được tìm hiểu sâu sắc về các khái niệm và cách quản lý thực tế các nhu cầu dự kiến, nhu cầu thực tế từ khách hàng bên ngoài, khách hàng nội bộ, mạng lưới phân phối ... Phần cuối của học phần trình bày phương pháp kết hợp kế hoạch kinh doanh và kế hoạch quản lý điều hành, nhu cầu dự báo và nhu cầu của khách hàng vào một lịch trình tổng quát cụ thể.

Đối Tượng Tham Gia

 • Làm trong lĩnh vực chuỗi cung ứng
 • Logistics 
 • Giám đốc
 • Quản lý & chuyên viên phòng sản xuất
 • Người đi làm có nhu cầu tìm hiều thêm về ngành Chuỗi Cung Ứng

Thời Lượng

3 ngày 22, 23, 24 tháng 3 năm 2016

Nội Dung Khóa Học CPIM Module 2


Topics include:
 
Session 1: Master Planning of Resource
 • Manufacturing and Service Industry Objectives
 • Master Planning of Resources  
Session 2: Forecasting Demand
 • Demand Forecasting Concepts
 • Forecasting Techniques  
Session 3: Demand Management and Customer Service
 • Evaluating Forecast Performance
 • Customer Relationship and Order Management
 • Customer Service and Safety Stock  
Session 4: Distribution Planning
 • Distribution Network Planning
 • Distribution Replenishment Planning
 • Measuring Performance 
Session 5: Sales and Operations Planning
 • S&OP Introduction
 • Management Considerations
 • The S&OP Process
 • Developing and Validating the Production Plan 
Session 6: S&OP and Master Scheduling
 • Introduction
 • Major Influences on Master Scheduling
 • Master Scheduling Process  
Session 7: Managing the Master Schedule
 • Management Considerations
 • Assemble-to-Order Master Schedule
 • Reviewing Capacity Requirements
 • Advanced Planning & Scheduling (APS)
 • Measuring Master Scheduling Performance 
Session 8: Case Studies

Ưu Đãi Chung

Giảm 100 USD cho đăng ký và thanh toán trước ngày học

CEL Consulting
49 Bùi Đình Túy, phường 24, quận Bình Thạnh,
Người liên hệ: Bảo Trân
Điện thoại: 0977023441
Website: http://www.cel-consulting.com - Email: tran.le@cel-consulting.com

 What is a CEL consultant?
CEL Consultants give our clients access to a deep levels of expertise combined with the ability to make things happen. For most of companies this combination would be difficult or too costly for them to retain in-house.
Consulting in Supply Chain & operation is a project based work which implies the design of a new system, the research on a specific market or the improvement a given organization.

In CEL, the consultant is a professional with 3 parts:

 • The Facilitator
 • The Expert
 • The Business Developer

The expert grows with years of experience on numerous projects, while the facilitator can express itself with the help of active, creative and rigorous personality from the early stage of its career. The facilitator helps the things to happen, whereas the Expert identifies the right thing to do. Both progressively develop within the consultant, always aiming at client satisfaction. The 3rd part of a consultant is the Business Developer. He/she continuously strives for generating new projects, attracting new clients, developing new services or communicates about the CEL capabilities. For this particular part, the technical skills is not the biggest asset, the capacity of developing relationships is.

Benefits
Whether you are at a junior position supporting the project manager or at more senior responsibility, directly in charge of the result, doing consulting is a unique opportunity to learn faster and wider. The feeling of achievement is really intense since it is a constant focus on having things done until results are significant and sustainable. It requires both technical understanding and fine human approach as client’s team is most of the time very demanding and not easy to handle. Changing staff working environment to better without the use of authority is the main challenge. It requires a strong empathy and capacity of persuasion.
The consultant listens, understands, thinks, convinces and acts.
At CEL, you’ll be able to enjoy open discussions among your colleagues and your boss. It’s valuable to us that you can share your opinions, your ideas for continuous improvement of the company and the team members.

 • » Xem thêm


  • The behaviors we promote are:

   • Result-oriented
   • Creative & Proactive
   • Succeed together
   • Trustworthy
   • Listen then Understand
   • Honest
   • Straight to the point
   • Continuously learning
Đồng bộ tài khoản