Điện Tử - Viễn Thông

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU

Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Điện Tử - Viễn Thông

Điện Tử - Viễn Thông thông được cung cấp các kiến thức nền tảng từ Toán học và Vật lý đến các kinh nghiệm kỹ thuật trong lĩnh vực Điện Tử - Viễn Thông. Trong khoảng thời gian 4,5 năm, chương trình đào tạo cung cấp sự hiểu biết vững chắc về phân tích, thiết kế và vận hành hệ thống điện tử, đặc biệt là trong hệ thống viễn thông. Sinh viên tốt nghiệp có cơ hội rất lớn trong các công việc kỹ thuật chẳng hạn như các công ty công nghệ thông tin và truyền thông, các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, các viện công nghệ, trường đại học hoặc theo học ở cấp độ cao hơn. Với mục tiêu:
- Kiến thức
+ Có hiểu biết về khoa học chính trị và Tư tưởng Hồ Chí Minh, có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo, có hiểu biết về pháp luật và đạo đức, có kiến thức về rèn luyện thể chất và kiến thức về quốc phòng để đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
+ Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên để đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và có thể học tập ở trình độ cao hơn thuộc khối ngành kỹ thuật
+ Có trình độ tin học tương đương trình độ A
+ Có trình độ ngoại ngữ tương đương trình độ A
+ Nắm vững các kiến thức cơ sở về lĩnh vực Điện tử và kiến thức chuyên sâu về Viễn thông
- Kỹ năng
+ Khả năng thiết kế và tiến hành các thí nghiệm, phân tích và xử lý dữ liệu trong lĩnh vực Điện tử Viễn thông
+ Khả năng thiết kế hệ thống, thành phần hay toàn bộ, thiết bị Điện Tử - Viễn Thông (phần cứng, phần mềm)
+ Có khả năng giao tiếp hiệu quả như khả năng tiếp cận, tra cứu, phân tích thông tin, kỹ năng viết báo cáo, trình bày, diễn đạt ý tưởng, khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập
+ Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng chuyên ngành Điện tử Viễn thông
+ Có khả năng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành bằng tiếng nước ngoài
+ Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn của ngành, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy, lập luận
- Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể: trở thành Cán bộ nghiên cứu và ứng dụng công nghệ viễn thông ở các Viện, Trung tâm nghiên cứu và các trường đại học, cao đẳng, Giảng viên ở các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, cán bộ quản lý và triển khai các dự án công nghệ viễn thông ở các cơ quan, công ty, xí nghiệp, trường học, được đào tạo sau đại học với các trình độ thạc sĩ, tiến sĩ

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo

Thời Lượng

Thời gian đào tạo: 4,5 năm. Tổng số học phần: 70 tổng số tín chỉ: 135 (Số tín chỉ bắt buộc: 108, số tín chỉ tự chọn: 27)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Điện Tử - Viễn Thông


Bao gồm 70 môn. Gồm các môn chính như:
- Kỹ thuật vi xử lý (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- TT. Kỹ thuật vi xử lý (Số tiết: 60, gồm TH: 60)
- Lập trình hệ thống (Số tiết: 45, gồm LT: 15 và TH: 30)
- Xử lý tín hiệu số (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- TT. Xử lý tín hiệu số (Số tiết: 30, gồm TH: 30)
- Truyền dữ liệu (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- TT. Truyền dữ liệu (Số tiết: 30, gồm TH: 30)
- Kỹ năng hoạt động công nghiệp (Số tiết: 35, gồm LT: 25, TH: 10)
- Ngôn ngữ mô tả phần cứng HDL
- Các môn học khác

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU
Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Người liên hệ: Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: (84-710)3832663
Website: http://www.ctu.edu.vn - Email: dhct@ctu.edu.vn
Đại học Cần Thơ (ĐHCT), cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của Nhà nước ở ĐBSCL, là trung tâm văn hóa - khoa học kỹ thuật của vùng. Trường đã không ngừng hoàn thiện và phát triển, từ một số ít ngành đào tạo ban đầu, Trường đã củng cố, phát triển thành một trường đa ngành đa lĩnh vực. Hiện nay Trường đào tạo 76 chuyên ngành đại học, 28 chuyên ngành cao học 8 chuyên ngành nghiên cứu sinh và 1 chuyên ngành cao đẳng.
Nhiệm vụ chính của Trường là đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong vùng. Song song với công tác đào tạo, ĐHCT đã tham gia tích cực các chương trình NCKH, ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm giải quyết các vấn đề về khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hoá và xã hội của vùng. Từ những kết quả của các công trình NCKH và hợp tác quốc tế, Trường đã tạo ra nhiều sản phẩm, qui trình công nghệ phục vụ sản xuất, đời sống và xuất khẩu, tạo được uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.
Đồng bộ tài khoản