Giáo Dục Thể Chất

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU

Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Giáo Dục Thể Chất

Đào tạo giáo viên Giáo Dục Thể Chất có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có sức khỏe, góp phần vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo, phát triển toàn diện con người, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với mục tiêu:
- Đào tạo giáo viên Giáo Dục Thể Chất có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương ứng với trình độ đào tạo, có đủ kiến thức và khả năng tiếp tục theo học các chương trình đào tạo sau đại học và phát triển nghiên cứu khoa học
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có sức khỏe, góp phần vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo, phát triển toàn diện con người, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
- Đào tạo giáo viên Giáo Dục Thể Chất có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương ứng với trình độ đào tạo.
- Đào tạo giáo viên Giáo Dục Thể Chất có đủ kiến thức và khả năng tiếp tục theo học các chương trình đào tạo sau đại học và phát triển nghiên cứu khoa học.
- Sinh viên tốt nghiệp ngành Giáo Dục Thể Chất có đủ năng lực để làm công tác giảng dạy môn học Giáo Dục Thể Chất ở các bậc học thuộc hệ thống Giáo dục quốc dân, tham gia làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước hoặc cơ quan quản lý xã hội về TDTT, tổ chức hướng dẫn hoạt động thể dục thể thao cho mọi người tại các đơn vị TDTT cơ sở, các câu lạc bộ TDTT,...

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo

Thời Lượng

Theo quy định của Ngành Giáo Dục Thể Chất. Tổng số học phần: 67. Tổng số tín chỉ: 120 (Số tín chỉ bắt buộc: 90, số tín chỉ tự chọn: 30)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Giáo Dục Thể Chất


Bao gồm 67 môn học. Gồm các môn chính sau:
- Sinh lý học - TDTT (Số tiết 75 bao gồm LT: 75)
- Phương pháp NCKH – TDTT (Số tiết 30 bao gồm LT: 30)
- Taekwondo (Số tiết 90 bao gồm TH: 90)
- Bóng rỗ (Số tiết 90 bao gồm TH: 90)
- Quần vợt (Số tiết 90 bao gồm TH: 90)
- Karatedo (Số tiết 90 bao gồm TH: 90)
- Phổ tu Thể dục (Số tiết 90 bao gồm TH: 90)
- Phổ tu Điền kinh I (Số tiết 60 bao gồm TH: 60)
- Phổ tu Bóng bàn (Số tiết 60 bao gồm TH: 60)
- Phổ tu Đá cầu (Số tiết 60 bao gồm TH: 60)
- Các môn học khác

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU
Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Người liên hệ: Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: (84-710)3832663
Website: http://www.ctu.edu.vn - Email: dhct@ctu.edu.vn
Đại học Cần Thơ (ĐHCT), cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của Nhà nước ở ĐBSCL, là trung tâm văn hóa - khoa học kỹ thuật của vùng. Trường đã không ngừng hoàn thiện và phát triển, từ một số ít ngành đào tạo ban đầu, Trường đã củng cố, phát triển thành một trường đa ngành đa lĩnh vực. Hiện nay Trường đào tạo 76 chuyên ngành đại học, 28 chuyên ngành cao học 8 chuyên ngành nghiên cứu sinh và 1 chuyên ngành cao đẳng.
Nhiệm vụ chính của Trường là đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong vùng. Song song với công tác đào tạo, ĐHCT đã tham gia tích cực các chương trình NCKH, ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm giải quyết các vấn đề về khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hoá và xã hội của vùng. Từ những kết quả của các công trình NCKH và hợp tác quốc tế, Trường đã tạo ra nhiều sản phẩm, qui trình công nghệ phục vụ sản xuất, đời sống và xuất khẩu, tạo được uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.
Đồng bộ tài khoản