Giáo Dục Tiểu Học

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU

Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Giáo Dục Tiểu Học

Chương trình đào tạo giáo viên Tiểu Học (GVTH) trình độ đại học (ĐH) nhằm đáp ứng những nhu cầu đổi mới Giáo Dục Tiểu Học trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Sinh viên tốt nghiệp phải có tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, có đủ sức khoẻ, có các năng lực dạy học, giáo dục học sinh (HS) theo các yêu cầu của chuẩn GVTH, có khả năng dạy tốt chương trình Tiểu Học mới, có tiềm lực nghiên cứu khoa học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ, đáp ứng những phát triển tiếp theo của giáo dục tiểu học trong những thập kỷ tới. Mục tiêu cụ thể:
- Về phẩm chất
+ Yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, là công dân tốt, chấp hành các chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các quy chế, quy định của ngành, yêu nghề dạy học, thương yêu, tôn trọng, chăm sóc, đối xử công bằng với mọi HS, được HS tin yêu
+ Có tinh thần trách nhiệm trong công tác, có lối sống lành mạnh, trung thực, giản dị, biết đoàn kết, hợp tác, khiêm tốn học hỏi đồng nghiệp, có quan hệ tốt với gia đình học sinh và cộng đồng, biết vận động các lực lượng trong và ngoài nhà trường thực hiện xã hội hoá giáo dục,...
- Về kiến thức
+ Có kiến thức giáo dục đại cương đủ rộng, nắm vững các kiến thức chuyên ngành, bảo đảm dạy tốt các môn học và các hoạt động giáo dục trong chương trình tất cả các lớp của bậc Tiểu Học, được nâng cao về 3 môn Tiếng Việt, Toán, Tự nhiên - xã hội, hoặc 1 môn chuyên sâu (Toán/Tiếng Việt/SP Âm nhạc/SP Mĩ thuật/SP Thể dục/Giáo dục chuyên biệt/Công tác Đội), tạo điều kiện để sinh viên tốt nghiệp có thể học tiếp lên trình độ cao hơn, có kiến thức cơ bản về Tâm lý học, Giáo dục học, Phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh, bước đầu biết vận dụng các kiến thức này vào thực tiễn dạy học, giáo dục HS ở trường tiểu học,...
- Về kỹ năng
+ Biết lập kế hoạch giáo dục năm học, học kỳ. Biết thiết kế bài học: xác định mục tiêu, nội dung cơ bản của bài học, lựa chọn và phối hợp các phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức dạy học hợp lý, cách đánh giá kết qủa bài học và hướng dẫn học tập. Biết sử dụng các phương tiện công nghệ thông tin vào quá trình dạy học ở tiểu học, biết giao tiếp và ứng xử thích hợp với HS, gia đình HS, với đồng nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong cộng đồng,...
+ Khi có nhu cầu, có thể dạy lớp ghép, dạy Tiếng Việt cho HS dân tộc, dạy trẻ khuyết tật theo hướng hoà nhập

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo

Thời Lượng

Theo quy định của Ngành Giáo Dục Tiểu Học. Tổng số học phần: 77. Tổng số tín chỉ: 120 (Số tín chỉ bắt buộc: 92, số tín chỉ tự chọn: 28)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Giáo Dục Tiểu Học


Bao gồm 77 môn. Gồm các môn chính như:
- Giáo dục môi trường (Số tiết: 15, gồm LT: 15)
- Sinh lý trẻ em (Số tiết: 15, gồm LT: 15)
- Hình học sơ cấp SPTH (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Số học SPTH (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- PPGD Toán 1 SPTH (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- PPGD Toán 2 SPTH (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Toán tiểu học nâng cao (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Trò chơi sư phạm trong DH Toán (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Giáo dục học (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Kỹ thuật SPTH (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Các môn học khác

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU
Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Người liên hệ: Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: (84-710)3832663
Website: http://www.ctu.edu.vn - Email: dhct@ctu.edu.vn
Đại học Cần Thơ (ĐHCT), cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của Nhà nước ở ĐBSCL, là trung tâm văn hóa - khoa học kỹ thuật của vùng. Trường đã không ngừng hoàn thiện và phát triển, từ một số ít ngành đào tạo ban đầu, Trường đã củng cố, phát triển thành một trường đa ngành đa lĩnh vực. Hiện nay Trường đào tạo 76 chuyên ngành đại học, 28 chuyên ngành cao học 8 chuyên ngành nghiên cứu sinh và 1 chuyên ngành cao đẳng.
Nhiệm vụ chính của Trường là đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong vùng. Song song với công tác đào tạo, ĐHCT đã tham gia tích cực các chương trình NCKH, ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm giải quyết các vấn đề về khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hoá và xã hội của vùng. Từ những kết quả của các công trình NCKH và hợp tác quốc tế, Trường đã tạo ra nhiều sản phẩm, qui trình công nghệ phục vụ sản xuất, đời sống và xuất khẩu, tạo được uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.
Đồng bộ tài khoản