Hệ Thống Thông Tin

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU

Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Hệ Thống Thông Tin

Thực tế, các ứng dụng của công nghệ thông tin và khoa học máy tính vào hệ thống quản lý kinh tế - xã hội, hành chính - tài chính, kinh doanh - thương mại,... đã thúc đẩy hình thành khoa học về Hệ Thống Thông Tin. Tùy thuộc vào mục tiêu quản lý mà Hệ Thống Thông Tin có những sắc thái khác nhau. Hoạt động trong lĩnh vực này không những đòi hỏi phải nắm vững kiến thức và kỹ năng về khoa học máy tính và công nghệ thông tin mà còn phải am hiểu tương đối chính xác về các khái niệm, về bản chất, hành vi và cơ chế hoạt động của hệ thống quản lý nhằm hỗ trợ ra quyết định một cách kịp thời, chuẩn xác, đáp ứng nhu cầu phát triển của hệ thống. Từ đó nhu cầu thực tiễn về đào tạo các kỹ sư có khả năng phân tích, thiết kế, xây dựng và điều hành hoạt động của các Hệ Thống Thông Tin đang ngày càng bức thiết. Đặc biệt là trong thời đại bùng nỗ thông tin hiện nay, nhu cầu xây dựng, phát triển và quản lý các hoạt động của chính phủ điện tử, thương mại điện tử, giáo dục điện tử,.. đang ngày càng đòi hỏi những chuyên gia giỏi về hệ thống thông tin máy tính tại Việt nam. Với mục tiêu
- Kiến thức
+ Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh,...
+ Nắm vững kiến thức cơ sở ngành: phân tích thiết kế Hệ Thống Thông Tin, trí tuệ nhân tạo, nhận dạng, hệ điều hành, công nghệ phần mềm, mạng máy tính, cơ sở dữ liệu,...
+ Nắm vững kiến thức chuyên ngành đáp ứng nhu cầu của xã hội về lĩnh vực Hệ Thống Thông Tin để thiết kế, xây dựng, hoặc triển khai các hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu, hệ đồ họa, Hệ Thống Thông Tin địa lý và các hệ thống thông minh
- Kỹ năng
+ Thiết kế, xây dựng, vận hành, bảo trì và phát triển Hệ Thống Thông Tin cho các cơ quan, trường học, doanh nghiệp. Sử dụng thành thạo các hệ thống cơ sở dữ liệu thông dụng,…
+ Làm việc nhóm, nghiên cứu khoa học, giải quyết vấn đề, giao tiếp, ra quyết định
- Thái độ
+ Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp
+ Ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, làm việc theo nhóm và làm việc độc lập, có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp
- Vị trí làm việc sau tốt nghiệp: trực tiếp thực hiện các hoạt động phát triển phần mềm, thiết kế website, gia công phần mềm, tổ chức, quản lý các cơ sở cung cấp các dịch vụ về công nghệ thông tin, chuyên gia tư vấn thiết kế các giải pháp về mạng, tham gia hoặc quản lý các bộ phận vận hành và phát triển công nghệ thông tin, giảng dạy chuyên ngành Công nghệ thông tin tại các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp,...

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo

Thời Lượng

Theo quy định của ngành Hệ Thống Thông Tin. Tổng số học phần: 72. Tổng số tín chỉ: 135 (Số tín chỉ bắt buộc: 101, số tín chỉ tự chọn: 34)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Hệ Thống Thông Tin


Bao gồm 72 môn. Gồm các môn chính như:
- Cấu trúc dữ liệu (Số tiết: 75, gồm LT: 45, TH: 30)
- Kiến trúc máy tính (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Hệ cơ sở dữ liệu (Số tiết: 75, gồm LT: 45, TH: 30)
- Hệ điều hành (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Phân tích&thiết kế hệ thống T.Tin (Số tiết: 60, gồm LT: 30, TH: 30)
- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Số tiết: 60, gồm TH: 60)
- Mạng máy tính (Số tiết: 60, gồm LT: 30, TH: 30)
- Nhập môn công nghệ phần mềm (Số tiết: 40, gồm LT: 20, TH: 20)
- Lập trình hướng đối tượng C++ (Số tiết: 60, gồm LT: 30, TH: 30)
- Chuyên đề ngôn ngữ lập trình 1 (Số tiết: 40, gồm LT: 20, TH: 20)
- Các môn học khác

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU
Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Người liên hệ: Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: (84-710)3832663
Website: http://www.ctu.edu.vn - Email: dhct@ctu.edu.vn
Đại học Cần Thơ (ĐHCT), cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của Nhà nước ở ĐBSCL, là trung tâm văn hóa - khoa học kỹ thuật của vùng. Trường đã không ngừng hoàn thiện và phát triển, từ một số ít ngành đào tạo ban đầu, Trường đã củng cố, phát triển thành một trường đa ngành đa lĩnh vực. Hiện nay Trường đào tạo 76 chuyên ngành đại học, 28 chuyên ngành cao học 8 chuyên ngành nghiên cứu sinh và 1 chuyên ngành cao đẳng.
Nhiệm vụ chính của Trường là đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong vùng. Song song với công tác đào tạo, ĐHCT đã tham gia tích cực các chương trình NCKH, ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm giải quyết các vấn đề về khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hoá và xã hội của vùng. Từ những kết quả của các công trình NCKH và hợp tác quốc tế, Trường đã tạo ra nhiều sản phẩm, qui trình công nghệ phục vụ sản xuất, đời sống và xuất khẩu, tạo được uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.
Đồng bộ tài khoản