Kế Toán

Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh - OU

97 Võ Văn Tần , Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Kế Toán

Ngành Kế Toán của Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh đào tạo kế toán viên trình độ đại học có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe tốt, nắm vững kiến thức cơ bản, cơ sở, có kỹ năng thực hành về nghiệp vụ Kế toán, đủ khả năng giải quyết những vấn đề thông thường về chuyên môn Kế toán và tổ chức công tác kế toán ở các đơn vị, đồng thời có khả năng học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong điều kiện của nền kinh tế thị trường. Sinh viên tốt nghiệp làm việc ở bộ phận Kế toán, tài chính tại các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của trường

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Kế Toán


- Kiến thức giáo dục đại cương
- Kiến thức giáo dục chuyên ngành
+ Kinh tế vĩ mô
+ Nguyên lý thống kê kinh tế
+ Nguyên lý kế toán
+ Luật kinh tế
+ Kế toán tài chính
+ Kế toán quản trị
+ Hệ thống thông tin kế toán
+ Quản trị tài chính
+ Hệ thống thông tin kế toán
+ Kế toán ngân hàng
+ Kế toán kho bạc
+ Kế toán đơn vị sự nghiệp
+ Kế toán đơn vị xây lắp
+ Phân tích báo cáo tài chính
+ Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư
+ Kiểm toán báo cáo tài chính
+ Kế toán và Lập báo cáo thuế
+ Kiểm soát nội bộ
+ Kiểm toán hoạt động
+ Thực hành kế toán mô phỏng
+ Mô phỏng giao dịch chứng khoán

Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh - OU
97 Võ Văn Tần , Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (08)39300210
Website: http://www.ou.edu.vn - Email: ou@ou.edu.vn
Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh thành lập được 19 năm và trải qua các giai đoạn phát triển. Ngày 15/06/1990 bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo ra quyết định số 451/TCCB về việc thành lập viện đào tạo mở rộng trực thuộc trường Cán Bộ Quản Lý Đại học - THCN Và Dạy nghề, là tiền thân của Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh ngày nay. Ngày 26/07/1993 thủ tướng chính phủ ra quyết định số 389/QĐ/TTG về việc thành lập Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh trên cơ sở của Viện đào tạo mở rộng. Đến ngày 22/06/2006 thủ tướng chính phủ ra quyết định số 146/2000/QĐ - TTg về việc chuyển loại hình trường đại học, cao đẳng bán công, Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh được chuyển sang trường công lập và có tên gọi mới là Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh.
Sứ mạng chính của Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh là góp phần thúc đẩy xã hội học tập phát triển thông qua việc truyền tải tri thức bằng các phương thức linh hoạt và thuận tiện nhất cho người học. Với tầm nhìn: Trường phấn đấu đến năm 2023 trở thành trường đại học công lập đa ngành hàng đầu ở Việt Nam với định hướng ứng dụng, phổ cập kiến thức và phục vụ cộng đồng; trong đó hoạt động đào tạo từ xa phát triển ngang tầm khu vực.
Đồng bộ tài khoản